Korere
% 31indirim

Korere

  • 10,00 TL6,90 TL

    hopi kampanyası
    0,35 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Jiyan reyeke direj e. Di ve reye de gelek korere hene ku rewiyen daye sere u hew dikarin je vegerin. Di ve rewitiye de bidestxistina mirazan geleki kem u zehmet e. Di tekçune de korere, di tenetiye de, di evine de, di hevalti u dostaniye de, li hemberi mirine, di mezinbune de korere her hene. Di her qadek u daneki jiyane de korereyek heye u kese ku bere wi neketibiye nine.


Ev kelik u demen tekçune kakile "Korere" ye ne. Korere Li ser bingeheke melankoli le ne melodrami hatiye lekirin. Di "Korere" ye de li gel çanda xwemali, xwegihandina çiroka cihane ji weki hewldaneke berbiçav taximen xwe reşandine. Yani şeweye jiyana heremi u pejnen çanden dur u berbelav hene ku ev hevkelijandin geleki li bejna çiroknusen hatiye. Şopen nihilizma Beckett, fantaztizma Borges, u hurbijariya çiroknusen tirk en nifşe penci di çiroken Brahim ronizer de hene.


Korere ji keliken jiyana nujen pek te, ji keliken miroven behteg u bi tene. Ji weneyen jiyana civaki u ya takekesi. Ronizer, van kelikan, behtir ji van eşan carian weki weneyeki rengin u carinan weki weneyeki reş u spi radixe ber çavan. Di ve rewitiye de carian guveguva baye jiyana rasteqin dibe melodiyek u te guhen me u carinan ji der u asoyeke beseruber li ber me vedibin; asoyeke hemayi...


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.