Kur'anı Milliyet Telakkisi ve Irkçılık Sapması

Kur'anı Milliyet Telakkisi ve Irkçılık Sapması

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Önümüzde iki tercih şıkkı duruyor: Rivayetçi Zihniyet ve Dirayetçi Zihniyet.... Tercihimiz, Dirayetçi Zihniyettir... Dirayetçi Zihniyet, yani Kur'anı Ruh... Yani müsbet ilim zihniyet ve usulüyle hakikati araştırma... Müsbet ilmin hududunu aşan mes'elelerle felsefi tefekkür... Derunı mes'eleler de kamil ahlakla ve ihlaslı ibadetle mücehhez olarak yaşanacak tasavvufı hal... Ve Allah sevgisiyle kaynaşan engin bir insan sevgisi... İnsana saygı... Günahkardan değil, günahtan nefret etme... Zulmün her çeşidinden tiksinti... Nefsimizi müdefaa etmenin haricinde şiddet kullanmayı red... Kerhen şiddet kullandığımız zaman da, Kur'anı savaş ahlak ve hukukuna sıkı sıkıya riayet... Kat'iyen Makyavelist usullere tevessül etmemek... Düşman bunlara tevessül etse dahi... Tedhişçilik yapmamak... Düşman yapsa dahi... Masumları daima esirgemek... İsterse düşmanın aile ferdleri olsun... Umumi kaide olarak, elimizle de, dilimizle de, kalbimizle de şiddeti red... İnsan Hakları Ahlakını ortak payda yaparak dini ve dili ne olursa olsun bütün insanlarla dostça yaşamaya, herkesle hoş geçinmeye çalışmak...


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.