Lı Paş Deriyen Dadayi
% 27indirim

Lı Paş Deriyen Dadayi

  • 20,00 TL14,60 TL

    hopi kampanyası
    0,73 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

"Agahdar be, bi derde biraderen xwe neçe!"


Le ew bi derde biraderen xwe; di reya bobelat u malweraniya gele xwe de çu u heu çu!


Yekineya peşmergeyen komunist ku ji şeş kesan te "Çar Kurd u du Ereb", pişti bu derbasi Kurdistane Bakur dibe, dikeve dafika cendirmeyen Tirk u penc kes ji wan bi neçari rasdeti leşkeren Tirk dibin. Li vir, rewitiya jehrdar a di nav zindanen dewleta dagirker en li Kurdistane Bakur de dest pe dike u her li vir ji, niviskare peşmerge bi awayeki çejdar u meraqbar behsa kitekiten jiyana hesiriye dike u kevaleke rengin a malkambaxiyeke tari dikeşe u raber dike!


Pirtuka ku di gelen milen xwe de belgeyeke diroki ya giring a keserkeşiya zindaniyen siyasi u tekoşeren gele Kurd e, bi hurbini, hem behsa rewşa zindanen dewleta dagirker en li Kurdistana Bakur dike, hem ji behsa rewşa gele Kurd li Bakur u Başure Kurdistane di salen heşte-nodi de dike.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.