Limited Şirketler

Limited Şirketler

Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirketlere ilişkin birçok değişiklik ve yenilik öngörmektedir. Tek ortaklı limited şirkete izin verilmesi; özden yönetim yerine seçilmiş yönetim ilkesinin benimsenmesi; elektronik ortamda genel kurul ve müdürler kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanması; limited şirketlerin büyüklüklerine göre sınıflandırılması; ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerine yer verilmesi; özel denetim isteme hakkının getirilmesi; ayrılma akçesinin açıkça hükme bağlanması; ortaklıktan çıkmaya katılma hakkının öngörülmesi; hukukî ve cezaî sorumluluk hallerinin kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi; birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin yeni kurallara bağlanması bu değişikliklerden ve yeniliklerden sadece birkaçıdır.

Soner Altaş tarafından kaleme alınan ve 6335 ile 6455 sayılı kanunlarla yapılan değişikliklere ve TTK’ya ilişkin olarak yayımlanan yönetmelikler ile tebliğlere göre güncellenen bu eserde, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirketlere ilişkin düzenlemeleri en son haliyle ve tüm yönleriyle ele alınmıştır.

 

Konu Başlıkları;

Limited Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri

Genel Kurul, Toplantı ve Karar Yetersayıları

Müdür ve Müdürler Kurulu

Limited Şirketin Denetimi

Pay ve Payın Devri

Sözleşme Değişiklikleri

Esas Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

Kâr Payı ve Yedek Akçeler

Ticarî Defterler ve Belgeler

Finansal Tablolar ve Raporlar

Hukukî ve Cezaî Sorumluluk

Ölçeklerine Göre Limited Şirketler

Limited Şirketin Sona Erme Sebepleri ve Tasfiye

Limited Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi, Tür Değiştirmesi


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.