Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri

Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Kitapta yer alan konulardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:


Mevlana Halid-i Bağdadî'nin hayatı¸ tarikata intisabı ve hizmetleri¸ keramet ve menkıbeleri¸ vefatı…Mevlana Halid-i Bağdadî'nin ilmi ve tasavvufi kişiliği¸ tarikat¸ ilim¸ irade¸ muhabbet¸ edep¸ keramet¸ hakikat¸ kesb¸ şefaat¸ himmet gibi konulardaki düşüncüleri. Halidiyye Tarîkatı'nın özellikleri¸  Nakşbendiyye Tarîkatı'nın prensipleri…     


Kitapta ele alınan konuların anlatımında elden geldiğince sade bir dil kullanılmaya gayret gösterilmiştir. Günümüz insanının imanını muhafaza edebilmesi ve bazı ruhsal problemlerine çare bulabilmesi için birtakım tasavvuf ve tarikat kurallarının yol gösterici rol oynadıkları muhakkaktır. Eserde Halidîlik Tarikatı'nın özellikleri şu şekilde izah edilir: Halid-i Bağdadi¸ önceleri ilmiyye sınıfında yer alırken daha sonra sûfiyye yolunu seçmiş ve Nakşbendiyye Tarîkatı'na yeni bir anlayış kazandırmaya muvaffak olmuş bir şahsiyettir.


El-Bağdadi¸ tarikatını şeriat ilimleri üzerine bina etme gayreti içinde olmuş ve bu noktada taviz vermemiştir. Tarikatta amaca ulaşmak isteyen kişi için esas olan şerîata dair hiç bir şeyin değiştirilmemesidir. Tarîkatın adab ve usullerine dikkat etmediği takdirde tarîkata intisabı da hayırlı olmaz. Halidiyye Tarikatı'nın dayandığı esasları şöylece sıralayabiliriz:


1- Şer'i esaslara bağlılık


2- Zikre ve fikre önem verme


3- Geceleri ibâdetle ihyâ etme


4- Takarrub bi'n-nevâfil


5- Muhasebe-Murâkabe


Dini hükümlerden vacip olanları ve muamelatla ilgili konuları öğrenmek ve tefsir¸ hadis¸ akaid¸ fıkıh¸ tasavvuf ilimleri ile meşgul olmak el-Bağdadi tarafından emredilmiştir.  El-Bağdadî'nin özellikle üzerinde durduğu diğer hususlar şöyledir: "Faydası olmayan söz ve hareketleri terk etmek¸  gereksiz bir şekilde çarşı pazarda dolaşıp zaman öldürmekten kaçınmak¸ mü'minlere sevgi beslemek¸ kimse hakkında sû-i zanda bulunmamak¸ dinin yasakladığı haram ve mekruhlardan kaçınmak¸ her hareketinde sünnete uymak¸ ahlâkını güzelleştirmek¸ samimi ve doğru olmak¸ selamı yaymak¸ kısaca¸ bütün işlerinde ümmetin icma ettikleri esaslara muhalefet etmekten kaçınmak Kur'an ve sünnete uygun hareket etmektir."


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.