Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 2016

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 2016

Konu Anlatımlı
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetim hizmetleri grubu: Söz konusu Yönetmelikte görevde yükselme ve unvan değişikliğine yönelik olarak yapılacak sınavlarda aşağıdaki kadro ve sınav konuları öngörülmüştür;
Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar şunlardır:


a) Yönetim hizmetleri grubu;


1) Şube müdürü (merkez ve taşra teşkilatı), tesis müdürü, basımevi müdürü,


2) Basımevi müdür yardımcısı,


3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.


b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;


1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman (GİH), uzman (TH).


c) Hukuk hizmetleri grubu:


1) Hukuk müşaviri,


2) Raportör.


ç) Savunma hizmetleri grubu;


1) Sivil savunma uzmanı.


d) Büro hizmetleri grubu;


1) Sayman,


2) Ayniyat saymanı,


3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför.


e) Destek hizmetleri grubu;


1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci.
Görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır:


a) Türkçe dil bilgisi,


b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim,


c) Yönetim, liderlik ve organizasyon,


ç) İnsan hakları ve demokrasi,


d) Yönetimde etik,


e) Türk idare sistemi,


f) Protokol kuralları,


g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,


ğ) Genel kültür,


h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat. Uzman bir kadro tarafından hazırlanan kitabımıza ilişkin görüş ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı diliyor, katılacağınız sınavlarınızdaki başarılarınıza katkı getirmesini diliyoruz.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.