Mondros Mütarekesi ve Doğu Vilayetleri

Mondros Mütarekesi ve Doğu Vilayetleri

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Mondros Mütarekesi İçin Ne Dediler
Bahriye Nazırı ve Mondros Mütarekesi'ni İmzalayan Osmanlı Heyeti'nin Başkanı Rauf Bey, "Mütarekenâme'de ağır şartlar var. Bunlara razı oluşumuzun başlıca sebebi İngilizlerin durumu kavrayarak milli izzet-i nefsimizi incitmekten çekineceklerine dair Galtrop'un centilmence ve askerce verdiği teminattır.... Biz bunlara inandık"
Sultan Vahdettin; "Bunları kabul edelim, İngilizlerin birkaç asırlık dostluğunun ve şarkta hayırhah siyasetlerinin değişmeyeceğini tahmin ediyorum, onların müsaadekarlıklarına sonra mazhar oluruz"
1 Kasım tarihli Newyork Times; "Türkiye kayıtsız şartsız teslim oluyor"
2 Kasım 1918 tarihli İkdam gazetesi; "Bu memlekette doğup büyümüş, ecdatları burada yaşamış olanların vatanın felâketiyle bu kadar eğlenmeleri yürekleri kan ağlatacak bir manzara idi..." sözleriyle Rumların taşkınlıklarını eleştiriliyordu
İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour'dan Amiral Calthorpe'a gönderilen 9 Kasım 1918 tarihli telgraf; "Türkler mütareke şartlarının kendi lehlerinde olduğu iddiasında bulunmaya başladılar. Böyle bir izlenimin yaratılmasına fırsat vermemeliyiz. Mısır ve Hindistan'daki Müslüman uyruklarımızın, Türklerin kesinlikle yenilgiye uğratıldığını anlamaları gerekmektedir; bu, Pan¬islamizm ve Pan-Turanizme ve Islâmın genellikle siyasal maksatlar için istismarına öldürücü bir darbe indirecektir"
Mustafa Kemal Paşa; "Osmanlı Hükümeti bu mütareke ile kendini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmeğe muvafakat etmiştir. Yalnız muvafakat etmiş değil, düşmanların memleketi istilası için onlara muaveneti de vaad eylemiştir. Mütareke olduğu gibi tatbik edildiği takdirde memleketin baştan sona kadar işgal ve istilaya maruz kalacağı şüphesizdir".
Mustafa Kemal Paşa'dan Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya telgraf: "Ciddî olarak arzederim ki gereken tedbirleri almadıkça orduyu terhis etmeyiniz! Şayet orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak düşman ihtiraslarının önüne geçmeğe imkân kalmayacaktır."


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.