Muhtasar İhyau Ulumiddin
% 38indirim

Muhtasar İhyau Ulumiddin

  • 43,20 TL26,78 TL

    hopi kampanyası
    1,34 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

 "…Şu da açıktır ki genele öğüt veren kişi zekasının genişliğine ve kuvvetli kabiliyetine rağmen hatırlattığı konuları belirlerken zorluk çekmektedir. Eğer hedefi önünde belirgin olursa hafızası da o oranda tedarikli ve sağlam olur.


Peki, bu sağlam ve tedarikli mevzuları ihtiva eden eser nerededir? Ben genele öğüt olması için te’lif edilen hiçbir eserde bütün şartlara haiz ve meseleyi hakkıyla ele alan, manaları anlaşılır, ibareleri ve ehemmiyetli noktaları idrak edilebilen ve genelin ihtiyaçlarına kifayet edip, eksiksiz olarak malumatları cem etmiş bir eser göremedim. O ki meselelerin teferruatına girmemiş, talep eden için içindekileri elde etmesi kolay, öğüt verenin yardımcısı ve basiret nazarıyla bakanı hidayet edecek bir kitapken ben onu bulamadım. Ve ben başarının o hoş esintilerini umarak dikkatle beklerken, uzun yıllar süren tedris çalışmaları esnasında gördüğüm o nefis kitaplar içerisinde müminlere yapılacak öğütler açısından en faydalı olan mevzuların "İhyau Ulumi’d Din”de olduğunu tespit ettim. Bu kitap Allame, İmam, Hüccetulislam Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazali et-Tûsî’nin eseridir, Allah ona rahmet eylesin ve ondan razı olsun.”


Allame Cemaleddin el-Kasimi


Tercümeye esas alınan nüsha, Daru’n Nefais yayınlarının 1981’de yayınladığı birinci baskısıdır. Eseri, Allame Cemaleddin el-Kasimi’nin oğlu Şeyh Zafir el-Kasimi’nin ricası üzerine, Şeyh Asım et-Tayyar tahkik etmiştir. , Şeyh Asım et-Tayyar bu çalışmasını Cemaleddin el-Kasimi’nin vefakâr talebelerinden olan babasının ruhuna ithaf etmektedir.


Dipnotlarda verilen kaynaklar, Asım et-Tayyar’ın tahkikinden nakledilmiştir. Muhakkik zayıflığına işaret ettiği rivayetleri, Hafız el-İrakî’nin İhya üzerine yaptığı "el-Muğni an Hamli’l Esfari fi’l Esfar” isimli çalışmasından nakletmiştir.


Not: İmam el-Kasimi eserin asıl metnine, iki ayrı yerde iki alimin sözüyle eklemede bulunmuştur. Bazı yerlerde de kendi ifadelerini ilave etmiştir ki, yeri geldikçe dipnotlarda bunlara işaret edilecektir. Ayrıca, onun haşiye olarak kaydettiği ifadeleri, dipnotta "Cemaleddin el-Kasimi der ki” şeklinde nakledilecektir.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.