Mü’minlerin Emiri Hz. Ali
% 18indirim

Mü’minlerin Emiri Hz. Ali

  • 20,00 TL16,40 TL

    hopi kampanyası
    0,82 Paracık
  • Tedarik Süresi 2 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Babası, rahmetli Ahmet Midhat Efendi'nin maiyetinde yeşiten ve muhbirlerin en kıdemlisi olduğundan, zamanında "Şey'ul-Muhabirin" diye anılan Ahmed Agah Efendi, Gence'nin Gölbulağ Köyü'nde doğmuş, Rus savaşında Bursa'ya oradan da İstanbul'a göçmüş olan, sonra Rusçuk'a Eytam Müdürü atanan İzzet Mustafa'nın oğludur. Annesi Aliye Şöhret Hanım, Kafkasyalı'dır. Gölpınarlı, ikinci Rus savaşında Rusçuk'tan istanbul'a göçen, İstanbul'da evlenen Ahmed Agah'ın sulbünden, hicri 1317 yılı Ramazan ayının onuncu gecisi doğmuştur. İlk tahsilini, Babıali yokuşunda, şimdi Basma Eserleri Derleme Müdürlüğü olan Tahsin Efendi İlkokulu'nda, orta tahsilini, hususi "Menba'ul-İrfan" mektebinde bitirmiş. Gelenbevi İdadisine devam etmiş, babasının, hicri 1333'de vefatı üzerine tahsilini bırakmak zorunda kalmıştır. Bir müddet, "menba'ul-İrfan" ilkokulunda başmuavin, sora başmuallim olmuş, İstanbul'a dönünce Muallim Mektebi'nin son sınıfına girmiş, Muallim Mektebini bitirdikten sonra Kanlıca, sonra Pertevniyal ilkokullarında muallimlik ederken, bir yandan da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nü bitirmiş, sonra Konya, Kayseri, Kastamonu ve Balıkesir liselirinde Edebiyat öğretmenliği hizmetini ifa etmiştir. Ankara, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne Türk Edebiyat Tarihi ve Metinler Şerhi derslerini okutmak üzere imtihanla atanan Gölpınarlı, üç yıl hizmeti ifa etmiş, rahatsızlığı yüzünden İstanbul Üniversitesi'ne nakledilmiş, orda da İslam-Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyat dersini tedris etmiş, 1949'da, emekliye ayrılmıştır. Soyadı kanunu çıkınca "Gölbulağlı" sözü, İstanbul lehçesine garip geleceği düşüncesiyle "Gölpınarlı" soyadını alan Abdülbakıy, Fatih Camii derslerine de devam etmiş, Tikveşli Yusuf Efendi'den faydalanmıştır. "Afdal'ül Mutahhıyin" diye andığı İstamil Saib, Ferid Kam, Almed Anim, Bahariye Mevlevi-Hanesi Şeyhi Hüseyn Fahrüddin, Hoy'lu Hacı Şeyh Ali mermumları, en fazla faydalandğı üstadlarındandır. Gölpınarlı'nın, "Kur'an-ı Kerim ve Meali, Nehc'ül Belaga Terceme ve Şerhi" Üniversite mezuniyet tezi olan "Melamillik ve Melamiler", "Mesnevi Tercemesi ve Şerhi" gibi değerli İncelemeleri, Mevlana'dan çevirileri, "Ca'feri Mezhebi ve Esasları, Ca'feriler Kimlerdir?, Şia İnançları... ", gibi tercemeleri yayınlanmıştır. Yayınlanan eserleri 100'ü geçen Gölpınarlı bu eserinde, İslam mezheplerinin müşterek esaslarının, bilhassa Şiilik'in Türkiyemizdeki seyrinin belirtmektedir.


Mantık Al-Tayr

Mantık Al-Tayr

Abdülbaki Gölpınarlı

18 TL
Hazret-i Ali Nehc’ül Belaga

Hazret-i Ali Nehc’ül Belaga

Abdülbaki Gölpınarlı

24,6 TL
Mesnevi Tercemesi ve Şerhi Cilt: 1-2

Mesnevi Tercemesi ve Şerhi Cilt: 1-2

Abdülbaki Gölpınarlı

43,92 TL
Gülşen-i Raz

Gülşen-i Raz

Abdülbaki Gölpınarlı

12 TL
Melamilik ve Melamiler

Melamilik ve Melamiler

Abdülbaki Gölpınarlı

24,38 TL
Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca

Abdülbaki Gölpınarlı

10,44 TL
Nedim Divanı

Nedim Divanı

Abdülbaki Gölpınarlı

23,76 TL
Gülşen-i Raz

Gülşen-i Raz

Abdülbaki Gölpınarlı

15,75 TL
Mesnevi Tercemesi ve Şerhi Cilt: 3-4

Mesnevi Tercemesi ve Şerhi Cilt: 3-4

Abdülbaki Gölpınarlı

43,92 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.