Müsameretü’l - Ahbar
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
İbn Bibi'nin El-Evamirü'l-Ala'iyyesinden sonra Anadolu Selçukluları tarihinin temel kaynaklarından birisi sayılan Kerimüddin Mahmud-i Aksarayi'nin Müsameretü'l-Ahbar aslı Farsça eserinin üzerinde bugüne kadar çok durulmamış olmasına rağmen doğru ve bilimsel bir çevirisi yapılmamıştır.

Bu boşluğu doldurmayı hedeflediğiniz bu çevirinin Giriş kısmında Müsameretü'l-Ahbar'ın yazarı, muhtevası, üslubu ve Müsameretü'l-Ahbar üzerine yapılan çalışmalara değindik.

Çalışmamızın esasını teşkil eden çeviride ise, Prof. Dr. Osman Turan'ın neşrini esas aldık. Neşirde esas metinde bulunan İslam aleminde kullanılmış olan takvimler ve başlangıcından Abbasilerin son zamanlarına kadar olan İslam tarihine ait bölümlere yer verilmediği için biz de çevirimizde onlara yer vermedik.
(Önsöz'den)

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.