• Nazariyat - Sayı: 1% 10indirim
    Nazariyat - Sayı: 1
    Nazariyat - Sayı: 1

Nazariyat - Sayı: 1

İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi
Ekim 2014
  • 20,00 TL18,00 TL

    hopi kampanyası
    0,90 Paracık
  • Stoktan Hemen Teslim!
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi altı ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan, uluslararası hakemli bir dergi olup, İslam Felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünlerine, metin neşirlerine ve kitap değerlendirmelerine yer vermektedir. Nazariyat’ın hedefi İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.


Nazariyat, İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları dergisidir. Yayım dili hem Türkçe hem de İngilizcedir. Altı ayda bir olmak üzere senede iki defa yayımlanmaktadır. Nazariyat, öyle sıradan bir dergi değil, uluslararası hakemli bir dergidir. İslam felsefesi, nazari tasavvuf, bilim tarihi branşında özgün araştırmalar ve metin neşirleri, kelam ve kitap değerlendirmeleri Nazariyat dergisinin içeriğini oluşturmaktadır. Nazari geleneklerin İslam düşünce tarihindeki yeri, klasik dönem sonrası oluşan bilimsel birikimi keşfetmek, bu bilimsel birikimler hakkında incelemeler yaptıktan sonra yeniden yorumlamak Nazariyat dergisinin ana hedeflerini oluşturmaktadır. Nazariyat, İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları dergisinin ilk sayısının içeriği oldukça zengin bilgilerle donatılmıştır. Mehmet Zahit Tiryaki’nin, Akıl ve Ahlak: Aristoteles ve Farabi’de Ahlakın Kaynağı yazısında günümüzde önemini gittikçe yitiren ahlak konusunda değerlendirmeler yapılarak tarihe iz bırakmış iki büyük insanın sahip olduğu ahlakın kaynağı detaylı şekilde incelenmiştir. Ömer Türker, Fahreddin Er – Razi ve takipçilerinden yola çıkarak bilgi ve bilinenin özdeşliği üzerine varlık ve anlam hakkında değerlendirme yapan bir makale kaleme almıştır. Ünlü yazar İhsan Fazlıoğlu Hakikat ve İtibar başlıklı makalesinde dış dünyanın bilgisinin doğasını ve XV. yüzyıl doğa felsefesi ve matematiğini incelemiştir. Elif Baga, İslam matematik tarihinde yüksek dereceden denklemler için genel çözüm arayışları başlıklı makalesinde, İrşadu’t – Tullab örneği üzerinden değerlendirmeler yaparak okurlarını bilgilendirmeye çalışmıştır. Ayrıca M. Cüneyt Kaya ve Hümeyra Özturan, İslam felsefesi başlıklı değerlendirmelerinde tarih ve problemler konusuna yer vermiştir. Nazariyat, ilk sayısında yer alan daha birçok makale ve değerlendirme yazılarıyla insanlığa ışık olmaya çalışmaktadır. Nazariyat, İslam Felsefe ve Bilim Araştırmaları dergisinin İslam dünyası için ayrı bir önemi olacağı daha ilk sayısıyla kendini belli etmiştir. Müslümanların, kulaktan dolma veya doğma denilen bilgilerle değil, gerçek bilgilerin ışığı altında bilinçlenmesine karınca misali su taşımaya çalışmaktadır. Müslümanların ise bu tip yayınların değerini bilerek gereken önemi vermesi gerekir. Müslümanların, bu tip yayınları düzenli olarak takip etmesi ve aralarında onu bunu çekiştirerek dedikodu yapmak yerine bu tip yayınların içeriğinde yer alan bilgileri kendi aralarında değerlendirerek birbirlerine kültürel zenginlik katması gerekir.
İçindekiler;


Makaleler

Hakikat ile İtibar: Dış-dünya’nın Bilgisinin Doğası Üzerine -XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi ve Matematik Açısından Bir İnceleme-

İhsan Fazlıoğlu

Varlık ve Anlam: Bilgi ve Bilinenin Özdeşliği Üzerine –Fahreddîn er-Râzî ve Takipçilerinden Hareketle Bir Değerlendirme–

Ömer Türker

Fahreddin er-Râzî’nin el-Heyûlâ ve’s-sûre Adlı Risalesi: Tahlil, Tahkik ve Tercüme

Eşref Altaş

İslâm Matematik Tarihinde Yüksek Dereceden Denklemler İçin Genel Çözüm Yöntemi Arayışları: İrşâdu’t-tullâb Örneği

Elif Baga

Evrenin Sınırlarını Zorlamak: Hikmetu’l İşrâk ve Şerhlerinde Meşşaî Kozmoloji Eleştirisi

İshak Arslan

 

Değerlendirmeler

İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, M. Cüneyt Kaya (ed.)

Hümeyra Özturan

İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddîn er-Râzî, Ömer Türker, Osman Demir (ed.)

İbrahim Halil Üçer

Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Fârâbî’de Ahlâkın Kaynağı, Hümeyra Özturan

Mehmet Zahit Tiryaki

Medieval Islamic Medicine, Peter E. Pormann & Emilie Savage-Smith (ed.)

Mustakim Arıcı

İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan: İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücûd Geleneği, Ekrem Demirli

Hacı Bayram Başer

Language In Orthodox Muslım Thought: A Study Of “Wad Al-Lughah” And Its Development, Bernard George Weiss

Abdullah Yıldırım

Islam, Science and the Challenge of History, Ahmad Dallal

Hasan Umut

Yorum Sayısı: 1

Nazariyat, İslam felsefe ve bilim tarihi araştırmaları dergisi olup, altı aylık periyotlar halinde yılda iki kez yayınlanmaktadır. Derginin hem Türkçe hem de İngilizce yayın yapması okurlar açısından büyük avantaj doğurmaktadır. Derginin, en önemli özelliklerinden biri ise uluslar arası hakemli bir dergi olmasıdır. Dergi, İslam düşünce ve tarihi ile klasik dönem sonrası meydana gelen bilimsel birikime farklı bir yorum getirmeyi hedeflemektedir. Dergi, ilk sayısında oldukça zengin bir içerikle...devamını oku

N
Nazan Ceyda  -   20.06.2016