• Neticetü’l-Fetava% 31indirim
    Neticetü’l-Fetava
    Neticetü’l-Fetava

Neticetü’l-Fetava

Şeyhülislam Fetvaları
  • 25,00 TL17,25 TL

    hopi kampanyası
    0,86 Paracık
  • Tedarik Süresi 2 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Ehil kimselerin fıkhî meselelere verdikleri cevaplardan oluşan fetvalar zaman zaman konu, müftü ya da kurum bazında derlenerek fetva mecmuaları vücuda getirilmiştir. Osmanlı dönemi sözkonusu olduğunda şeyhülislam fetvalarını içeren mecmuaların yanı sıra devletin muhtelif bölgelerinde görev yapan müftülere ait mecmualar da görülmektedir.

 

Fetva mecmualarının, başta hukuk tarihi olmak üzere Osmanlı tarihi çalışmalarının hemen her alanında birinci el kaynak olarak önemli bir yeri olduğu aşikâr. Buna rağmen günümüzdeki akademik çalışmaların bu mecmualara gereken ilgiyi gösterdiğini söyleyemiyoruz. Bunun başlıca sebebi olarak tarihçilerin bu mecmuaların sistematiğine ve diline yabancı olmalarını zikredebiliriz. Dolayısıyla fetva mecmualarının geniş bir dizinle ve ilmî esaslara uygun biçimde yayınlanması bir ihtiyaç olarak tezahür etmektedir.

 

Bu ihtiyacı gidermek üzere Ahmed Efendi ve Hafız Mehmed el-Gedûsî’nin, 1143-1210/1730-1795 tarihleri arasında meşîhat makamında bulunmuş şeyhülislamların verdiği fetvalardan derledikleri Netîcetü’l-fetâvâ’yı neşrediyoruz. 19. yüzyılda en çok kullanılan mecmualardan biri olan bu eser, Fetvahane tarafından muteber kabul edilen dört mecmuadan biriydi.


TAKDİM

 

Daha önce neşrettiğimiz Fetâvâ-yı Feyziye ve Behcetü’l-fetâvâ’nın girişlerinde Osmanlı dönemi fetva mecmualarının ilmî esaslara uygun olarak neşredilmesinin önemine işaret etmiş ve Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin bu mecmuaların neşri çalışmalarını yürüttüğünü belirtmiştik. Bu çerçevede Netîcetü’l-fetâvâ’nın hazırlanmaya başlandığını duyurmuştuk. Planladığımız tarihten biraz gecikmeli de olsa bugün Netîcetü’l-fetâvâ’yı araştırmacıların istifadesine sunmuş bulunuyoruz. Hâlihazırda Câmiu’l-icâreteyn isimli mecmuanın neşri de tamamlanmak üzere olup beşinci bir eser olarak Fetâvâ-yı İbn Nüceym’in neşri hazırlıklarına başlanmıştır.

Daha önceki eserlerin neşrinde olduğu gibi ilk olarak eser bölümler halinde Fetva Mecmuaları Neşri Atölyesinde görevli arkadaşlara dağıtıldı. Hazırlanan metinler farklı iki arkadaş tarafından tashih edildi. Daha sonra bizim de katıldığımız oturumlarda tüm metin mukabele edildi. Son olarak metin tarafımızdan tekrar okundu. Bu süreçte daha önce oluşturulan imla kılavuzu sürekli güncellendi.

Birçok yazma nüshası bulunan Netîcetü’l-fetâvâ 1237/1822 ve 1265/1849 tarihlerinde basıldı. Elinizdeki neşir 1265 tarihli nüsha esas alınarak hazırlandı. Ancak hatalı olma ihtimali bulunan yerler 1237 tarihli nüsha ile İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi 337 numarada yer alan yazma nüshadan kontrol edildi ve düzeltmeler dipnotta gösterildi. Yazma nüshada yer alan az sayıda fetva matbu nüshada, matbu nüshada yer alan yine az sayıda fetva yazma nüshada bulunmamaktadır. Ancak biz bu konuda da matbu nüshayı esas aldık.

Netîcetü’l-fetâvâ’da yer alan 2124 fetvanın büyük bir bölümü Türkçe olmakla birlikte 6 tane de Arapça fetva bulunmaktadır. Bu fetvaların asıllarının Arapça olduğu belirtilerek metin içerisinde tercümelerine yer verildi. Fetvalar için gerek Ahmed Efendi gerekse Hafız Mehmed el-Gedûsî tarafından yazılan nükûle ise yer verilmedi.

Bu eser Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi bünyesinde kurulan Fetva Mecmuaları Neşri Atölyesi’nin üçüncü ürünü olup atölye çalışmasına katkısı bulunan diğer grup üyelerini şu şekilde sıralayabiliriz: Zeynep Battal, Serra Bostan, Asuman Emin, Nilüfer Kaval, Şeyma Turan, Seray Yıldız, Esra Yılmaz, Zehra Mercan, Fatma Yaşar, Zeynep Kurt, Zeynep Saral. Bu neşir önemli ölçüde onların emeklerinin ürünüdür, kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Yine çalışmanın başından sonuna kadar her türlü desteği veren Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi’ne ve bu projeyi destekleyip mecmuaların yayınlanmasını üstlenen Klasik Yayınları yönetici ve editörlerine de şükranlarımı arz ederim.

-Süleyman Kaya-

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.