Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları

Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Özel hastanelerin, bireylerin yaşama ve sağlık haklarına uygun öncelikler çerçevesinde hizmet vermesi önemlidir.

Özel hastaneler konusunda ilk ve tek kitap olan bu kitapta, Av. Gültezer Hatırnaz Erol, özel hastaneye kabul sözleşmeleri, özel hastane ile hasta arasındaki sözleşme kapsamında hasta ile hastane arasındaki ilişkinin hukuki niteliğini ve tarafların karşılıklı hak ve borçlarını belirlemek; hastaya verilen zararlardan dolayı hastanenin ve dolayısıyla, özel hastaneye çağırılan hekimin ve özel hastanede hizmet sözleşmesi ile çalışan hekimin hastaya verdiği zararlardan hastanenin sorumluluğu ve sorumsuzluk anlaşması konularını, Özel Hastanenin borçları bir anlamda hastanın haklarını da oluşturmuş olduğundan Hasta Hakları konusuna ve Hasta Hakları ihlallerinden hukuki korunma yollarına, Özel Hastanelerde “Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu” konusu, davada tarafların Uzman Görüşü alabilmeleri (HMK 293) , Uzlaşma, malpraktis (tıbbi hata) ve komplikasyon , izin verilen risk ve tıbbi standart, organizasyon kusuru, bilirkişilik konuları, zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk sigortası ve uygulaması, tıbbi hata sonucu doğan zararlardan dolayı tazminat sorumluluğu ve tazminat sorumluluğunun sonuçları, bu konularla ilgili yeni Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasa Mahkemesine sağlık hukukuna ilişkin kişisel başvurular hakkında kararlara geniş bir şekilde yer verilmiştir.

Kitabın bu baskısında, 8 Mayıs 2014 tarihinde, Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hasta Hakları Uygulamaları konulu (Sayı: 64047795- 2014/32) Genelge, Acil sağlık hizmetlerinde Kırmızı-Sarı-Yeşil alan uygulaması hakkında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı imzasıyla yayınlanan, 26.03.2014 tarih ve 2014/13 sayılı Genelge, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde, RG.: 11.07.2013-28704, 21.03.2014-28948, 01.07.2014-29047 sayı ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinde, RG.: 11.7.2013-28704, RG.: 21.3.2014, RG.: 3.7.2014-29049 sayı ile; gerçekleşen yasal değişiklikler ışığında genişletilerek ve güncellenerek okuyucuya sunulmuştur.

 

Konu Başlıkları;

Özel Hastaneye Kabul Sözleşmeleri

Hasta Hakları

Hastaneye Kabul Sözleşmesinden ve Dolayısıyla Hasta Haklarının İhlalinden Hukuki Sorumluluk

Çağrılan Hekim ve Hizmet Sözleşmesiyle Çalışan Hekimin Hastaya Verdiği Zararlardan Hastanenin Sorumluluğu

Özel Hastanelerde “Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu”

Özel Hastanelerin Organizasyon Kusuru

Malpraktis (Tıbbi Hata), Komplikasyon ve İzin Verilen Risk

Tıbbi Hata Davalarında Bilirkişilik

HMK. m. 293 – Uzman Görüşü

Sorumsuzluk Anlaşması

Özel Hastanenin Tazminat Sorumluluğu

Özel Hastanenin Yükümlülüklerine Aykırılıktan Kaynaklanan Zararlar ve Açılabilecek Tazminat Davaları

Özel Hastanenin Tazminat Sorumluluğunun Sonuçları

Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Düzenlenen şikayet, Dava ve Müracaat Yöntemleri

Hekimin Disiplin Sorumluluğu

Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası

Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların “Uzlaşma” ile Çözülmesi

Hastaneye Kabul Sözleşmelerinin Sona Ermesi

İlgili İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi Kararları, Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurulara ilişkin kararlar Eklenmiştir)

Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (8 Mayıs 2014) Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (RG.: 28.11.2013, Sayı: 28835)

İlaçlar Konusunda Aydınlatma

Engellilerin Aydınlatılması

Çocukların Aydınlatılması


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.