Pegem 2014 MEB Müdürlük Sözlü Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Pegem 2014 MEB Müdürlük Sözlü Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

10 Hazİran 2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
İlişkin Yönetmeliğinde, eğitim kurumlarında müdürlüğe ilk defa veya yeniden görevlendirilecekler için boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 20'inci maddesinde sözlü sınav konuları ve puan ağırlıkları asağıdaki şekilde belirlenmiştir:


Madde 20 – (1) Sözlü sınavda adaylar;


a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat),


b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,
c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi,
ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi,
d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,
e) Genel kültür,


yönlerinden değerlendirilir.


(2) Birinci fıkraya göre yapılacak değerlendirmede (a) bendinin ağırlığı yüzde elli, (b) ila (e) bentlerinin her birinin ağırlığı ise yüzde ondur.


(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır." Kitapta, yukarıdaki mevzuat ve genel kültür konularından daha önce şube müdürlüğü ve müfettişlik mülakat sınavlarında sorulan mülakat soruları güncellenerek yer verilmiştir. Kitabımızın sözlü sınavına hazırlanan adayların başarılarına katkı getirmesi dileklerimizle …


"[...]
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.