Runiştiman
% 28indirim

Runiştiman

Dersen Cexrafyaye
  • 14,00 TL10,08 TL

    hopi kampanyası
    0,50 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Nivîsen Celadet Alî Bedirxan en li ser welat u bajaran ku di kovaren Hawar u Ronahî de çap bubun, bi nave “Runiştiman / Dersen Cexrafyaye” wekî kiteb di nav weşanen Avesta de derketin.


“Sînemxan! We roje gava min tu dibirî dibistane bi re ve te ji min re bi fransizî strand.


Piştî ko te xwendina xwe qedand, te ji min pirsî: Bavo di Hawar an Ronahiye de ji bo zaroyen kurdmancan tiştekî bole heye? Je re bi fransizî “géographie-cexrafye” dibejin. 


Min, beî ko ez bidim eqile xwe, li te vegerand u got: Bele heye, ma çawan nîne.


Ji xwe em gihaşti bun dibistane. Me xatir ji hev xwest u em ji hev veqetiyan.


Min ev tişt, ji xwe ji bîr rakiri bu. Le evare, gava tu vegeriyayî mal, tete bîra te, tu hatî defterxana min u te ji min re got: 


- Bavo, ji kerema xwe, ji min re cexrafya bi kurdmancî bixwîne.


Ez begav ma bum. Ji bo dilxweşiya te min Hawarek kire desten xwe u min ji te re, je çîrokin xwendin. Ew çîrok di Haware de nîn bun. Min ew bi hilketina şihra ko berî nîvro te ji min re xwendi bu, li hev siwar dikir u ji te re dixwend.


Nizanim çawan bu, piştî çend rojan çîroken ko min ji te re hinge goti bun, hatin bîra min; min ew hinek edilandin, ser u guhen wan çekirin u ji wan derseke cexrafyaye pek anî.


Ez we derse îro çap dikim. Heke careke din te ji min cexrafya bi kurdmanci xwest, nema cih li min teng dibe. Heke Xwede hez kir eze ji te re dersine din jî binivîsînim.”


Celadet Alî Bedirxan


Dersen cexrafyaye u hemu nivîsen li ser bajar u welatan en “Hawar” u “Ronahî” di Runiştiman de kom bu


Kürtçe Gramer

Kürtçe Gramer

Celadet Ali Bedirxan

12,96 TL
Mustafa Kemal’e Mektup

Mustafa Kemal’e Mektup

Celadet Ali Bedirxan

7,2 TL
Edirne Sükutunun İç Yüzü

Edirne Sükutunun İç Yüzü

Celadet Ali Bedirxan

7,92 TL
Çirokbej - Çiroken Kurdmanci

Çirokbej - Çiroken Kurdmanci

Celadet Ali Bedirxan

7,2 TL
Hevind

Hevind

Celadet Ali Bedirxan

4,32 TL
Hevind

Hevind

Celadet Ali Bedirxan

5,52 TL
Kurd ü Welate Wan Kurdistan

Kurd ü Welate Wan Kurdistan

Celadet Ali Bedirxan

7,2 TL
Were Dotmam

Were Dotmam

Celadet Ali Bedirxan

7,2 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.