Sağlık Ekonomisi
% 13indirim

Sağlık Ekonomisi

Mikro ve Makro Boyutları
  • 26,00 TL22,62 TL

    hopi kampanyası
    1,13 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Son yıllarda sürekli büyüme eğiliminde olan sağlık sektörü, gelişme potansiyeli yüksek olan bir sektördür. Toplum refahı için kullanılan kaynakların büyük bir bölümünü sağlık hizmetleri sektörüne ayrılmaktadır ve milli gelir içinde sağlık hizmetlerinin payı sürekli artmaktadır. Toplumların gelişmişlik seviyelerine paralel bir şekilde gelişme göstermektedir.

Sağlık hizmetlerine ilişkin ekonomik faaliyetler giderek artan oranda akademik çevrelerin de ilgisini çekmeye başlamıştır. Sağlığın iktisadi yönünü incelemek giderek artan düzeyde önem kazanmaya başlamıştır. Sağlık ekonomisi, iktisat biliminden bağımsız değildir ve tüm tekniklerinin sağlık alanına uygulanabileceği ileri sürülmektedir. Bu haliyle sağlık ekonomisi, sağlık konularına ekonominin kurallarının uygulandığı bir alt disiplin olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin meydana geldiği her yerde olduğu gibi sağlık alanında da kaynaklar sınırlıdır. Kullanım yerleri arasında tercih yapma zorunluluğu sağlık ekonomisinin yardımı ile gerçekleşebilir. Sağlık ekonomisinin sağlık sektörü ile ilgisi bulunan kişiler ve karar noktasında bulunan politikacılar arasındaki önemini gittikçe artırmakta, sağlık faaliyetlerinin meydana geldiği bu bölümde yapılan bütün faaliyetlerde, kararları alma süreci, bu kararların uygulanması ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde anahtar rol oynamak suretiyle sağlık ekonomisinin önemini artırmaktadır. Bu kitapta da sağlık ekonomisine ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Amaç, sağlık yönetimi ve sağlık ekonomisi alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

İçindekiler;

Sağlık Hizmetleri Piyasa Arz ve Talebi / İclal Çöğürcü

Sağlık Hizmetlerinde Kaynakların Etkin Kullanımı / Yasin Bulduklu

Sağlık Sektöründe Özelleştirme, Dünya ve Türkiye

Uygulamaları / Esra Kabaklarlı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama / Süleyman Karaçor - Betül Garda - Abdullah Arkan

Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı / Füsun Gökalp

Sağlık Sisteminde Bir Finansman Mekanizması Olarak Global

Bütçeleme / Tülin Canbay

Türkiye'de Sağlık Turizmi: Mevcut Durum Analizi ve Bazı Ülkelerle

Yapılan Kıyaslamalar / Bilge Afşar - Burcu Doğanalp

Ekonomik Büyümenin Sağlık Harcamaları Üzerinde Etkisi: Seçilmiş

Ülke Örnekleriyle Panel Veri Analizi / Burcu Güvenek

Türkiye'de Dış Ticarete Açıklık, Sağlık Harcamaları ve Ekonomik

Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ampirik Analizi: Politika

Tartışmaları / Zeynep Karaçor - Pınar Yardımcı - Emel Selçuk

Türkiye ve OECD Ülkelerinde İlaç Harcamalarında

Antibiyotiklerin Payı ve Antibiyotik Tüketimini Belirleyen

Faktörler / Zeynep Karaçor - Burcu Güvenek - Emel Selçuk

Ekonomik Büyüme İle Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişki: OECD

Ülkeleri Üzerine Bir Panel Eşbütünleşme Analizi / Ferhan Sayın

Ulus-Ötesi Üretim Ağı, Ulus-Ötesi Göç ve

Sağlık / Timuçin Yalçınkaya

Çalışan Çocuk Gerçeği ve Sağlık Sorunları / Gülşen Gerşil


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.