Selami Ali Efendi

Selami Ali Efendi

Hayatı ve Eserleri
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
17. yüzyılda Üsküdar’a yalnızca mânevi değil, maddî olarak da damgasını basmış olan bir büyük velîyi tanıtan bu eser, yalnızca kültür hayatımızın şanlı bir sayfasını gözlerimizin önüne getirmekle kalmamakta, aynı zamanda Üsküdar Tarihi’nin belirli bir kesimine de ışık tutmaktadır.

Şeyh Selâmi Ali Efendi Hazretleri Üsküdar’ın mânevi hayatına Kısıklı’da, Kuruçeşme’de ve şimdiki Selâmsız’da üç tekke, biri Kısıklı’da ve diğeri Selâmsız’da olmak üzere iki câmi; ictimaî hayatına da Selâmsız’da koskoca bir mahalle ile aynı yerde bir hamam ve Fatma Hatun Mescidi’nin karşısında bir çeşme inşâ ettirmek sûretiyle büyük katkıda bulunmuştur. Denilebilir ki bu
zât Üsküdar’ın mânevi Efendisi ve Celvetî Tarîkatı’nın kurucusu olan Şeyh Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri’nden sonra bu tarîkatın Selâmiye koluyla Üsküdar’ın manevî ve ictimaî hayâtına en fazla müessir olmuş olan bir mutasavvıftır.

Velînin hayatına ışık tutan son derece ilginç ve ibretli rivayet ve menkıbelerle süslenmiş eserin birinci bölümünde Selâmi Ali Efendi hakkında ana kaynaklardan elde edilen biyografik bilgiler; ikinci bölümünde mutasavvıfın Tarîkat-nâme
adlı risâlesinin çevirisi; üçüncü bölümünde ise, Selâmî vakfiyyelerinin metni verilmiştir.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.