Şifanağme 4

Şifanağme 4

 • Geçici olarak temin edilemiyor
 1. 1. Basit Suzinak Peşrev
 2. 2. Ferahnak Peşrev
 3. 3. Nişabur Peşrev
 4. 4. Nühüft Peşrev
 5. 5. Yegah Peşrev
 6. 6. Selmek Saz Semaisi
 7. 7. Saba Peşrev
 8. 8. Uzzal Peşrev
 9. 9. Şehnazbuselik Peşrev
 10. 10. Acem Peşrev
 11. 11. Hisar Peşrev
 12. 12. Tahir Peşrev

Diğer estetik sanatlardan farklı olarak müzik, ruhun ifadesi olarak yine ruhlarda makes bulmaktadır. Yani kaynağı insan ruhudur, tesiri de insan ruhunadır. Bu tesirin yalnızca ruh üzerine olmayıp keza fiziksel de olduğunu fark etmesiyle başlayan müzikle tedâvi süreci, insanlık tarihi boyunca sihir, inanç, tıp olgularıyla iç içe gelişmiş; bazen dînî merâsimlerde, bazen tıbbî kurumlarda bazen de özel seanslarda kendini göstermiştir. Günümüzde aktüel bir konu olan müzikle tedâvi, ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları iyileştirmek için insanoğlu tarafından kullanılan tedâvi yöntemlerinden birisi, belki de en eskisidir. Medeniyet tarihimizde sadece bu tedavinin yapıldığı şifâhâneler imar edilmiştir. Amasya Bîmârhânesi (1308), İslâm Medeniyeti’nde müzikle tedâvinin yapıldığı şifâhânelerden Anadolu’daki ilk ve en önemli örneğidir.

(Tanıtım Bülteninden)

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.