Siya Şeve
% 15indirim

Siya Şeve

  • 13,00 TL11,05 TL

    hopi kampanyası
    0,55 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Pişti romana xwe ya dilveker “Evina Merxaseki” ya ku çiroka evina Derweşe Evde u Edule tine zimen, İbrahim Osman ve care me dibe geşta çiroken xwe yen xwedi vegotineke rewan, xweşkok u herikbar. Berhema ku ji heft çirokan pek te, xwineri wer dike di xefika tevin u hunandinen xwe yen şirin de.


Çiroken Siya Şeve giraniye didin kitekiten jiyana gerilatiye u salen bi eş u keser en ku mohra xwe li çarenivisa gele kurd daye. Ji “Nasnameya Bi Xwin” bigire ku behsa rasthatiniya kambax u dilsoj a xiziman di şere birakujiye de dike, heta bi çiroka “Xezineya Bin Erde” ya ku bale dikişine ser destpeka bişkivina xebata çekdar a gele kurd li bakure Kurdistane u sosretiya danustandina kurdan a li gel ve xebate, u heta bi “Yazdeh Gul Bişkivin” ku çiroka mirina trajedik a duwazdeh şervanen azadiye bi desten xwezaya Kurdistane ya dilkevir radixe ber çavan. U di nav re, malwerani, qeleşi, hevişikestin u buyeren kenegiri tevina çirokan di heriya xwe vedigevizinin.


İbrahim Osman xwe di çirokbejiya xwe de dispere diware gewre ye rastgiriya diroka gele kurd a nujen u hewl dide ku hurgiliyen ve diroke di qalibeki wejeyi ye cihewaz de ro bike.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.