Sosyal Medya Toplum Araştırma

Sosyal Medya Toplum Araştırma

Sosyal Medya Sosyolojisine Giriş
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Sosyal Medya öylesine güçlü bir alan ki Comte günümüzde yaşasaydı en az üç sosyal medya aracına üye olur ve büyük ihtimalle üç hal kanununa dördüncü hal olarak sosyal medya halini eklerdi. Durkheim intihar türlerine sosyal medyayı ekleyebilir, Weber ideal tipini sosyal medyayı ekleyebilir, Weber ideal tipini sosyal medyada bulabilir. Marx kapitalizmi bir de sosyal medya bağlamında eleştirir, Pareto da seçkinlerin dolaşımı teorisinde sosyal medyayı mutlaka ele alırdı....


Dijital yerli dijital vatandaş X-Y kuşakları adı ne olursa olsun Artık Türkiye'de sosyal medyayı çok etkin bir şekilde yaşamın her anında kullanan büyük bir kitle bulunmaktadır. Dünyadaki gelişmeler paralelinde artık bireyler yakın çevrelerinden uzak çevrelerine etraflarında olup bitenlerden en şeffaf biçimde haberdar olmak diğer bireyleri haberdar etmek ve gündemi takip etmek istemekteler. Bu isteklerinide geleneksel yollarla değil daha hızlı ve mobilize yöntemlerle yani sosyal medya aracılığı ile yerine getirmektedirler. Bu yeni iletişim pazarlama, sosyalleşme ve ekonomik-politik dili karar vericiler dahil herkesin nitelikli bir biçimde tanıması ve kullanması gerekmektedir.


Bu bağlamda hazırlanan bu çalışma yukarıdaki vurgulara dönük olarak bir rehber niteliği taşımaktadır. Sosyal medya kullanıcılarına, sosyal medya araştırmacılarına, sosyal medya pazarlamacılarına, sosyal medyanın ne olduğunu merak edenlere kadar geniş bir kullanıcı yelpazesi bu eserden yararlanabilecektir.


Çalışmanın birinci tanıtım alanı; sosyal medya kavramına dönüktür. Kavramın tüm yönleri, ontolojisi, tanımlamaları, tarihsel gelişimi, özellikleri kullanıcı profilleri ve eleştiren ve olumlayan bakış açıları ile bir endüstri olarak sosyal medya ele alınmıştır. Ayrıca küresel bağlamda sosyal medyaya bakış Çin Rusya İran gibi ABD karşıtı ülkelerin gözünden sosyal medya sosyolojisi bağlamında yapılmış Brezilya ve Almanya gibi geleneksel sosyal medya pazarının zorlandığı iki ülke ile Türkiye'nin de içerisinde olduğu sosyal medya gerçeği kendi yönelim ve özellikleri bir bütün halinde incelenmiştir.


İkinci tanıtım alanı ise sosyal medya araçları ve uygulamalarına dönüktür. Ülkemizde bilinen 3-4 sosyal medya uygulamasının dışında yüzlerce küresel ve yerel sosyal medya uygulaması çeşitli yönleri ile ayrıntılı bir biçimde tanıtılmıştır. Bu hali ile Türkçe yayımlanmış en ayrıntılı sosyal medya uygulamaları tanıtım çalışmasıdır.


Üçüncü tanıtım alanı ise sosyal araştırmalarına dönüktür. Günümüzde hızla artan sosyal medya araştırmaları, akademik bağlamda yapılan lisansüstü tezler (yüksek lisans ve doktora) ulusal ve uluslararası dergilerden yayımlanmış akademik makaleler ile piyasaya dönük geniş katılımlı ulusal ve uluslararası araştırmalar şeklinde ele alınmıştır. Ayrıca son bölümde geniş katılımlı bir sosyal medya araştırmasında kullanılmış ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Sosyal Medya Ölçeği de bulunmaktadır.


Unutulmaması gereken son bir nokta, internetin dünyayı küresel bir köy, sosyal medya ise bir evin odaları kadar yakın kıldığıdır. Bu yüzden her açıdan sosyal medya uygulamaları ve oluşturduğu yeni dili anlayarak etkin bir biçimde kullanma yöntemlerini öğrenmeliyiz..


- Doçent Dr. Levent Eraslan


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.