• Sözün Eşiğinde% 30indirim
    Sözün Eşiğinde
    Sözün Eşiğinde

Sözün Eşiğinde

  • 18,50 TL12,95 TL

    hopi kampanyası
    0,65 Paracık
  • Stoktan Hemen Teslim!
Sözün Eşiğinde e-kitabı

İnsan yazıyı okur; söze tutunur, ancak s-öz, öz'ün bir ifadesi ise, yani kavramın... Dil dünyayı kurmaz; yalnızca ifade eder, dile getirir. Dünyayı kuran dil değil insandır, yani anlam; çünkü anlam bizatihi insanın kendidir. Söylemde, yazıda, kısaca dilde sözcüklere takılanlar sadece oyun oynarlar; mefhumlara, kavramlara dikkat kesilenler ise muhatabın kastını anlarlar... Anlamak, anlaşılmak istemenin ilk ilkesidir... Çünkü ancak böyle bir bağlamda insan üzerine, insanlarla, insanca konuşmak mümkündür...

(Arka Kapak)Kendini Aramak

Kendini Aramak

İhsan Fazlıoğlu

12,25 TL
Akıllı Türk Makul Tarih

Akıllı Türk Makul Tarih

İhsan Fazlıoğlu

13,12 TL
Kayıp Halka

Kayıp Halka

İhsan Fazlıoğlu

15,2 TL
Fuzuli Ne Demek İstedi?

Fuzuli Ne Demek İstedi?

İhsan Fazlıoğlu

12,75 TL
Kendini Bulmak

Kendini Bulmak

İhsan Fazlıoğlu

13,6 TL
Derin Yapı

Derin Yapı

İhsan Fazlıoğlu

13,3 TL
Soruların Peşinde

Soruların Peşinde

İhsan Fazlıoğlu

14,4 TL

Önsöz

Taşköprülüzâde’nin Miftâh el-saâde ve misbâh el-siyâde adlı eserinde dile getirdiği üzere akıl ölüdür ki, bilgi ile hayat bulur; bilgi ölüdür ki, arzu ile dirilir; arzu cılızdır ki, okumak ile güçlendirilir; okumak örtülüdür ki, münâzara ile açığa çıkartılır; münâzara verimsizdir ki, ancak eylem ile üretilir; o kadar ki, en nihayetinde bilgi ile eylem bir araya geldiklerinde beraberce çoğalır... Şüphesiz Taşköprülüzâde’nin cümleleri, hem kendi tarihî ortamı hem de günümüz açılarından farklı yorumlanabilir; ancak bu yazıların bağlamı içinde, denilenler, yeniden şu biçimde ifadelendirilebilir: Dile ve ele inmeyen, yalnızca zihinde kalan bilgi çoğalmaz... Başka bir deyişle düşünce söze gelmeli, söze girmeli ki, yola koyulabilsin, mekâna yayılabilsin.

Değişik zamanlarda ve muhtelif mekânlarda insan, tarih, felsefe, teknoloji, dil, bilgi, bilim, din ve ahlâk gibi konularda verilen derslerin ve yapılan konuşmalar ile sunumların çözümlerinden üretilen yazıların bir araya toplanmasıyla oluşan bu kitap, yukarıda Taşköprülüzâde’nin cümlelerine nispetle dile getirilen söze gelen düşüncenin anlık bir ifadesidir. O kadar ki, sözlü ifade yazıya döküldüğünde de sözlü kültürün imkânlarına bağlı kalınmış; ne deyişlerin naifliği tashih edilmiş ne de tekrarlar ayıklanmıştır. Söz, muhatap ister; muhatap ise, ister olumlu ister olumsuz bir hâlet-i ruhiye içinde olsun, duymak, katılmak, kısaca pay almak... Bu nedenle kitapta, söze gelen düşünce nasıl söze geldiyse o hâliyle muhatabı ile başbaşa bırakılmıştır. Ucu açık, tamamlanmamış bir şekilde ki, muhatap yalnızca okumakla yetinmesin, sohbet ediyormuşçasına denmek isteneni duysun, katılsın ve pay alsın... Kısaca anlamı, sadece anlatanın değil anlayanın da iradesini katarak inşa etsin.

“Düşünmek, icabete hazırlayan bir yakarıştır.” der İbn Sînâ... Düşünceyi söze vurmak ya da yazıya koymak ise yakarışın bir ifadesi. Bu kitapta yakarış, sözün eşiğinde dile gelmiştir; tüm samimiyeti ve ihlâsıyla... Sözün eşiği, ümidin eşiğidir; çünkü bir yerde söylenecek söz var ise, hâlâ ümit var demektir; s-öz-den, dolayısıyla öz-den yeşeren bir ümit... Sözümüz, ümidimizdir...
Yorum Sayısı: 1

İhsan Fazlıoğlu, Sözün Eşiğinde eseri tamamen düşünce dünyasına hitap eden ve insanların, ufuklarını açarak düşünce dünyalarını geliştirmeyi hedefleyen bir eserdir. Yazar, bu eserinde, insanların sahip olduğu bilgiyi devlet sırrıymış gibi kendilerine saklamaması ve dünyayla paylaşması gerektiğini ısrarla savunmuştur. Yazara göre saklanan bilginin hiçbir kıymeti yoktur. İnsanlar, sahip oldukları bilgilerini çoğaltmak istiyorlarsa bilgilerini paylaşıma açmalıdırlar. Yazar, eserinde olgunlaşmanın...devamını oku

İ
İlker Bıçak  -   27.06.2016