Stranvan
% 28indirim

Stranvan

  • 13,00 TL9,36 TL

    hopi kampanyası
    0,47 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Çapkirina hemü berhemen Celadet Ali Bedirxan bi “Stranvan”  didome. Di ve berhevoka di deste we de me kilam ü stranen ku di kovara Hawar ü Ronahi de çap büne, anin ba hev. Kilam ü stranen di kitebe de bi gişti ji aliye Celadet Ali Bedirxan ve hatine berhevkirin/amadekirin. Ji bili kilamen ku bi naven Djeladet Aali Bedir-Khan, Herekol Azizan, Stranvan, Stranvane Haware, Dilokvan ku em difikirin Celadet Ali Bedirxan bi xwe ye, me ci da stranen Ehmede Fermane Kiki, R. Lescot, Tawusparez ku mahlasa Roger Lescot ye ü ewen din ku bi nave “Stranvane Jeliyan”, “Kaniya Ereban”, “Esiri”, “Dilistan”, “Bijişke Miran” ü “Diya Ferzo” çap büne ü helbet e benav ji. Me bi awayeki kronolojik peşi ci da stranen Haware, dü re ji yen Ronahiye, du stranen bi nave Heyran ku pir dişibiyan hevdü, digel ku bi naven cuda ü di demen cuda de di Haware de hatine weşandin ji me ew li dü hev danin. Wek her care li dawiya nivisan çavkani hatiye nivisandin. Berhemen din en folklorik ji di Şiretbej de kom dibin. Sinemxan Bedirxan di peşgotina kitebe de wiha dibeje: “Hebü nebü bele ji Xwede mezintir nebü, Ehmed Axa Ferman bo me (ez ü biraye min Cemşid) dirok bü.  Em şagirden wi bün. Heftiye se car dihat mala me, stran ü çiroken kurdi yen folklori ji me re digot ü me hin dikir. Em dibirin gerane ü di re de behsa Kurdistan ü xelke me dikir. Bi saya wi em diroka xwe ya folklori hin bün. Ji me re pir stran digot ü behsa welate xwe ye şirin dikir. Eve ji bili dersen ko Bavo ji me re dida. Wexte ez piçük büm Bavo ez digehandim dibistane, bi re de behsa Cizira Botan dikir. Bavo ji me re digot wexte tu mezin büyi eme bi hev re herin Cizira rengin. Le mixabin ez bi tene çüme Cizire. Lewre gelek giring e em zaroyen xwe ser dirok ü çand ü jiyana me ya kurdi mezin bikin, tişten em li piçükahiye hin dibin nayen jibirkirin.”

Kürtçe Gramer

Kürtçe Gramer

Celadet Ali Bedirxan

12,96 TL
Mustafa Kemal’e Mektup

Mustafa Kemal’e Mektup

Celadet Ali Bedirxan

7,2 TL
Edirne Sükutunun İç Yüzü

Edirne Sükutunun İç Yüzü

Celadet Ali Bedirxan

7,92 TL
Çirokbej - Çiroken Kurdmanci

Çirokbej - Çiroken Kurdmanci

Celadet Ali Bedirxan

7,2 TL
Hevind

Hevind

Celadet Ali Bedirxan

4,32 TL
Hevind

Hevind

Celadet Ali Bedirxan

5,52 TL
Kurd ü Welate Wan Kurdistan

Kurd ü Welate Wan Kurdistan

Celadet Ali Bedirxan

7,2 TL
Were Dotmam

Were Dotmam

Celadet Ali Bedirxan

7,2 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.