Tanburi Cemil Bey Külliyatı (10 CD + 1 LP + 1 Kitap)

Tanburi Cemil Bey Külliyatı (10 CD + 1 LP + 1 Kitap)

  • 249,90 TL

    hopi kampanyası
    12,50 Paracık
    Babil.com'da 60> TL ve üzeri ücretsiz kargo kampanyası
  • Stoktan Hemen Teslim!

Disc 1

Bestenigâr Taksim (Kemençe)

Rast Taksim (Kemençe)

Acemaşiran Taksim (Kemençe)

Nihavend Taksim (Tanbur)

Ferahnâk Taksim (Kemençe)

Hüzzam Taksim (Kemençe)

Hüseyni Taksim (Kemençe)

Hüseyni Taksim (Tanbur)

Tahirbuselik Taksim (Tanbur)

Acemaşiran Taksim (Tanbur)

Rast Taksim (Tanbur)

Yegâh Taksim (Tanbur)

Garip Hicaz Taksim (Yaylı Tanbur)

Hüseyni Taksim (Tanbur - Favorite)

Suznâk Taksim (Tanbur)

 

Disc 2

Nihavend Peşrev (Kemençe - Ud 1. ve 2. Haneler)

Nihavend Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Tahirbuselik Peşrev (Kemençe - Tanbur 1. ve 2. Haneler)

Tahirbuselik Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Yegâh Peşrev (Tanbur - Keman 1. ve 2. Haneler)

Yegâh Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Kürdilihicazkâr Peşrev (Tanbur - Keman 1. ve 2. Haneler)

Kürdilihicazkâr Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Bestenigâr Peşrev (Tanbur - Keman 1. ve 2. Haneler)

Bestenigâr Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Uşşak Peşrev (Kemençe - Tanbur 1. ve 2. Haneler)

Uşşak Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Mahur Peşrev (Tanbur - Keman 1. ve 2. Haneler)

Mahur Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Hicazkâr Peşrev (Kemençe - Ud 1. ve 2. Haneler)

Hicazkâr Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Hicazkâr Peşrev (Tanbur - Keman 1. ve 2. Haneler)

Hicazkar Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Rast Peşrev (Kemençe - Ud - Kanun 1. ve 2. Haneler)

Rast Peşrev (3. ve 4. Haneler)

 

Disc 3

Beyati Peşrev (Kemençe - Ud 1. ve 2. Haneler)

Beyati Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Saba Peşrev (Tanbur - Keman 1. ve 2. Haneler)

Saba Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Nühüft Peşrev (Tanbur - Keman 1. ve 2. Haneler)

Nühüft Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Karcığar Peşrev (Kemençe - Ud 1. ve 2. Haneler)

Karcığar Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Neveser Peşrev (Tanbur - Keman 1. ve 2. Haneler)

Acemaşiran Peşrev (Kemençe - Piyano 1. ve 2. Haneler)

Şedaraban Peşrev (Kemençe - Piyano 1. ve 2. Haneler)

Şehnaz Peşrev (Kemençe - Ud 1. ve 2. Haneler)

Şehnaz Peşrev (3. ve 4. Haneler)

Mevlevihane Peşrevi (Kemençe - Ud 1. ve 2. Haneler)

Segâh Karabatak Peşrevi (Kemençe - Ud 1. ve 2. Haneler)

Segâh Karabatak Peşrevi (3. ve 4. Haneler)

Gülizar Peşrev (Kemençe - Tanbur 1. ve 2. Haneler)

 

Disc 4

Yanık Ninni (Kaba Kemençe)

Ninni (Yaylı Tanbur)

Çeçen Kızı (Kemençe - Tanbur)

Ey Gaziler (Kemençe - Tanbur)

Şedaraban Saz Semaisi (Tanbur)

Hüseyni Saz Semaisi (Kemençe - Ud)

Pembe Kız I (Kemençe - Ud)

Pembe Kız II (Kemençe - Ud)

Nihavend Sirto (Kemençe - Ud)

Zeybek Havası (Kemençe - Ud)

Ferahfeza Saz Semaisi (Kemençe - Ud)

Gayda Havası (Kemençe)

Şehnaz Saz Semaisi (Kemençe - Ud)

Hicazkâr Saz Semaisi (Kemençe - Ud)

Tahirbuselik Saz Semaisi (Kemençe - Tanbur)

Rast Saz Semaisi (Kemençe - Ud)

Suznâk Saz Semaisi (Kemençe -Ud)

Uşşak Saz Semaisi (Kemençe - Ud)

Hicaz Kadim Saz Eseri (Kemençe - Ud)

Yegâh Saz Semaisi (Kaba Kemençe - Ud)

 

Disc 5

İsfahan Taksim (Kemençe)

Uşşak Taksim (Yaylı Tanbur)

Hicaz Taksim (Tanbur)

Ferahnâk Taksim (Tanbur)

Şedaraban Taksim I (Tanbur)

Şedaraban Taksim II (Tanbur)

Neva Taksim (Tanbur)

Nihâvend Taksim (Tanbur)

Kürdilihicazkâr Taksim (Lavta)

Gülizar Taksim (Tanbur)

Uşşak Taksim (Lavta)

Suznâk Taksim (Kemençe)

Kürdilihicazkâr Taksim (Kemençe)

Segâh Taksim (Kemençe)

Çoban Taksimi (Kemençe)

Karcığar Taksim (Kemençe)

 

Disc 6

Mahur Taksim (Kemençe)

Evcara Taksim (Kemençe)

Bestenigâr Taksim (Yaylı Tanbur)

Ferahfeza Taksim (Yaylı Tanbur)

Hicaz Taksim (Yaylı Tanbur)

Muhayyer Taksim (Viyolonsel)

Hüzzam Taksim (Viyolonsel)

Beyatiaraban Taksim (Tanbur)

Kürdi Taksim (Tanbur)

Garip Hicâz Taksim (Yaylı Tanbur)

Suzidil Taksim (Tanbur)

Suzidilara Taksim (Tanbur)

Yegâh Taksim (Yaylı Tanbur)

Sultaniyegâh Taksim (Kemençe)

Hüseyni Taksim (Yaylı Tanbur)

 

Disc 7

Nişaburek Taksim (Tanbur)

Müstear Taksim (Tanbur)

Rast Taksim (Viyolonsel)

Evc Taksim (Tanbur)

Saba Taksim (Kemençe)

Zavil Taksim (Kemençe)

Gerdaniye Taksim (Kemençe)

Nihavend Taksim (Yaylı Tanbur)

Segâh Taksim (Yaylı Tanbur)

Hüseyni Taksim (Viyolonsel)

Mahur Taksim (Viyolonsel)

Bestenigâr Taksim (Viyolonsel)

Uşşak Taksim (Viyolonsel)

İsfahan Taksim (Viyolonsel)

Pesendide Taksim (Kemençe)

Irak Taksim (Kemençe)

 

Disc 8

Erzincan'da Bir Kuş Var (Hüseyni Erzincan Havası - Kemençe)

Karşıda Kürt Evleri (Hüseyni Şarkı - Kemençe)

Dil Verme Gönül Aşka ki Aşk Âfet-i Cândır (İsfahan Gazel - Tanbur)

Her Zamân Bir Vâmık u Azrâ Olur Âlem Bu ya (Uşşak Gazel - Tanbur)

Sergüzeştim Şerh Edersem Âlemi Kan Ağlatır (Bestenigâr Gazel - Kemençe)

Dil Verme Gönül Aşka ki Aşk Âfet-i Cândır (Suznâk Gazel -Tanbur)

Kuzumun Gözleri Kare (Karcığar Şarkı - Kemençe - Ud)

Neyledi Gör Bana O Mâh-i Mehi (Hicazkâr Şarkı - Kemençe - Ud)

Tavlada Beslerler Bir Saçı Doru (Gerdaniye Dâğı - Kemençe - Ud - Şişe)

Yatmış Uyumuş Serpilip Ol Nahl-i Melâhat (Hüzzam Gazel - Tanbur)

Derdime Vâkıf Değil Cânân Beni Handân Bilir (Hicaz Gazel - Kemençe)

Merdüm-i Dîdeme Bilmem Ne Fûsûn Etti Felek (Rast Gazel - Lavta)

Doğdum Doğalı Ağlamadan Gözyaşımı Silmem (Saba Gazel - Yaylı Tanbur)

 

Disc 9

Renk Renk Oldu Cemâl-i Tâbdârından Nikab (Hüzzam Gazel - Tanbur)

Zulmet-i Gamda Kalan Gönlüme Ey Mâh (Nihavend Gazel - Kemençe)

Ben Sana Mecbûr Olmuşum Gel Yavrucağım (Tahir Şarkı - Tanbur)

Aşiyân-ı Mürg-i Dil Zülf-i Perişânındır (Suznâk Gazel - Tanbur)

Bak Ne Hâle Koydu Bu Baht-ı Siyâh (Hicaz Şarkı - Kemençe - Tanbur)

Kaçma Mecbûrundan Ey Âhû-yi Vahşî Ülfet Et (Bestenigâr Şarkı - Kemençe - Ud)

Âhım Mı Seni Böyle Perîşân Eden Ey Mâh (Rast Çiftetelli Gazel - Kemençe - Keman - Şişe)

Her Dem Sözüm Efsûs İle Eyvâh Olacaktır (Bestenigâr Şarkı - Tanbur - Keman)

Çekme Dâmen Nâz Edip Üftâdelerden Vehm Kıl (Suznâk Gazel - Tanbur)

Ser-i Zülf-i Anberîni Yüzüne Nikab Edersin (Şevkefza Gazel - Tanbur)

Yine Zevrak-ı Derûnum Kırılıp Kenâre Düştü (Mahur Gazel - Kemençe)

Ey Sîne Sana N'oldu Yanar Âteşe Döndün (Uşşak Gazel - Kemençe)

Her Zamân Pîş-i Nigâhımda Hüveydâsın Sen (Suznâk Gazel - Kemençe)

Bende Mecnûn'dan Füzün Âşıklık İstidâdı Var (Hicaz Gazel - Kemençe)

 

Disc 10

Şedâraban Saz Semâisi (Tanbur)

Suzidilara Taksim – Tanbur

Mahur Taksim – Kemençe

Hüseyni Saz Semâisi - Kemençe – Ud

Şedâraban Taksim – Tanbur

Acemaşiran Taksim – Kemençe

Nihâvend Sirto - Kemençe – Ud

Müstear Taksim – Tanbur

Pesendide Taksim – Kemençe

Uşşak Saz Semaisi - Kemençe – Ud

Nihavend Taksim – Tanbur

Irak Taksim – Kemençe

Sâba Taksim – Kemençe

Zeybek Havası - Kemençe – Ud

Hicâz Taksim – Tanbur

İsfahan Taksim – Kemençe

Çeçen Kızı - Kemençe – Tanbur

Gülizar Taksim – Tanbur

Sultaniyegah Taksim – Kemençe

Hicaz Kadim Saz Eseri - Kemençe – Ud

 

LP

A Yüzü

Şedaraban saz semaisi

Suzidilara taksim - tanbur

Saba taksim - kemençe

Hüseyni saz semaisi

Acemaşiran - kemençe (favorite)

Şedaraban taksim - tanbur

 

B Yüzü

Nihavend taksim - tanbur

Irak taksim - kemençe

Nihavend sirto

Gülizar taksim - tanbur

Sultaniyegah taksim - kemençe

Kadim mevlevi ayini

 

 


Aziz Şenol Filiz ve Cemal Ünlü’nün Saydam Tekstil sponsorluğunda iki buçuk yıllık bir çalışma ile hazırladığı Niyazi Sayın, Işık Yazan, Melih Özaltıner başta olmak üzere çok değerli on kolleksiyonerin arşivlerinde bulunan tüm Tanburi Cemil Bey kayıtlarının yanı sıra yurt dışındaki kolleksiyoner ve araştırmacıların arşivlerinden de yararlanılarak hazırlanan 10 CD, 1 LP ve  1 kitaptan oluşan külliyat albümü Kalan müzik etiketi ile müzikseverlere sunuluyor.

Bu külliyatta 1905-1915 arasında Tanburi Cemil Bey tarafından 3 ayrı plak firması için yapılmış, 25, 27 ve 30 cm’lik plaklarda toplam 130 kayıt bulunmaktadır.

Albümde Cemil Bey’in tanbur, kemençe, yaylı tanbur, viyolonsel ve lavtayla icra ettiği  taksimler, peşrevler, saz semaileri, zeybek, sirto, operet; Hafız Âşir, Hafız Osman, Hafız Yaşar, Hafız  Sabri ve Hafız Yakub’un okuduğu gazel ve şarkılara eşlikleri yer almaktadır.

Tüm metinlerin İngilizce çevirisini de içeren 140 sayfalık kitapta; Cemil Bey’in yaşam hikâyesi, kendi  eserlerini el yazısıyla değerlendirmesi, anılar, hakkında söylenenler ve yazılanlar, külliyatta yer alan ve ulaşılamayan tüm plaklarının listesi, kayıt tarihleri, katalog numaraları, firmalara dair diğer ayrıntılar, bilinmiyen, az bilinen fotoğraf ve belgelerden oluşan zengin bir içerik sunulmaktadır.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.