• Tarih-i Bosna% 31indirim
    Tarih-i Bosna
    Tarih-i Bosna

Tarih-i Bosna

Osmanlı-Habsburg Savaşları 1736-39
  • 18,00 TL12,42 TL

    hopi kampanyası
    0,62 Paracık
  • Stoktan Hemen Teslim!
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılın sonundan itibaren Habsburg sınırında toprak kaybetmeye başlaması onu yeni savunma stratejileri geliştirmeye itmiş; temel politikanın yeni fetihler olduğu sınır bölgesi anlayışı yerini sahip olunan toprakları elde tutma siyasetine bırakmıştı. Bu değişim, Hristiyan dünyasıyla kuşatılmış bir bölge olarak en çok Bosna’yı etkiledi.

Bu kitap, Novili Ömer Efendi’nin Târîh-i Bosna adlı yazma eserinin çeviriyazısını ve eser, müellifi ve dönemin Bosna eyaleti hakkında bir girişi ihtiva ediyor. 1736-1739 arası yılları kapsayan yazma eser, Habsburg kuvvetlerinin Bosna eyaletine yönelik saldırılarını, Osmanlı valisi Hekimoğlu Ali Paşa’nın Bosna halkıyla birlikte bu saldırıları bertaraf etme mücadelesini ve buna bağlı olarak Avusturya topraklarına yapılan akınları anlatıyor. 1743’te Fransızcaya, 1789’da Almancaya, 1830’da İngilizceye çevrilen eserin tam metni Türk okurla ilk defa buluşuyor.


Giriş

Bu çalışma Ankara Milli Kütüphane, Yazma Eserler Koleksiyonu’na Yz A 8809 ve 1786 DVD numarası ile kayıtlı Târîh-i Bosna isimli eserin transkripsiyonunu ve genel bir değerlendirmesini içermektedir. Yazarı Novili Ömer Efendi olan ve farklı kütüphanelerde nüshaları bulunan söz konusu eser, Milli Kütüphane’deki nüshanın mustansihinin Ali Hâfız Bosnavi olması hasebiyle kütüphaneye Ali Bosnavi’nin adıyla kaydedilmiştir. Üzerinde çalışılan yazma eser, müellifinin ifadesiyle, 12 Mayıs 1736’dan 4 Eylül 1739’a kadar, üç yılı aşkın bir süre içinde Avusturya kuvvetlerinin Osmanlı Devleti’nin Bosna eyaletine yönelik saldırılarını, dönemin Osmanlı valisi Hekimoğlu Ali Paşa’nın Bosna halkıyla birlikte bu saldırıları bertaraf etmeye yönelik mücadelesini ve buna bağlı olarak Avusturya topraklarına gerçekleştirdiği akınları anlatmaktadır.

Söz konusu eser, nasıl gerçekleştiği bilinmeyen bir şekilde İbrahim Müteferrika’nın eline geçmiş ve İstanbul’da, esere konu savaşların bitiminden iki yıl sonra, Hicri 1154/Miladi 1741 yılında İbrahim Müteferrika Basımevi’nde Ahvâl-i Gazavât der Diyâr-ı Bosna ismiyle basılmıştır.  Eserin son bölümünde, Hekimoğlu Ali Paşa döneminde yaşanan olaylarla ilgili bilgi ve notların Ömer Efendi tarafından bir mecmua şeklinde derlendiği ve oluşturulan eserin kitap basım işiyle uğraşan İbrahim’in eline geçtiği bilgisi verilmektedir. İbrahim’in, zikredilen savaşlara katılan, sözüne güvenilir kişilerden de bilgileri tahkik edip doğrulattıktan sonra yeni eklemelerle birlikte matbaa basımını gerçekleştirdiği anlatılmaktadır.  Baskı işini yapan kişinin adı sadece İbrahim olarak belirtilmekle birlikte, söz konusu yıllarda İstanbul’da bu işi yapan tek kişinin İbrahim Müteferrika olduğu düşünülürse, elimizdeki yazma eserin aynı zamanda ilk matbu eserlerden biri olduğu da kesindir. İncelenilen yazma eserin bu baskıyı zikretmesi ve istinsahının matbu eserden seksen yılı aşkın bir süre sonra yapılması, mustansihin eseri bu matbu baskıdan kopya ettiğini akla getirmektedir. İbrahim Müteferrika, 1736-1739 yılları arasında yaşanan ve esere konu olan Osmanlı-Avusturya-Rusya Savaşı sırasında Osmanlı saflarına katılan Macar askerlerinin kayıt işlerinden sorumluydu ve bu tarihlerde bugünkü Romanya’nın güneybatısında bulunan, Osmanlı kaynaklarında Adakale, Macar kaynaklarında Orşova Kalesi olarak adlandırılan bölgenin Avusturya tarafından Osmanlı Devleti’ne teslim edilmesine dair görüşmeleri yönetti.  İncelenen kitabın basımı ile alakalı olarak Ömer Efendi ile İbrahim Müteferrika’yı bir araya getiren süreç bilinmemekle birlikte, bunun İbrahim Müteferrika’nın savaş sırasındaki görevi esnasında gerçekleşmiş olması muhtemeldir.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.