Tekelioğlu'nun Dilinden

Tekelioğlu'nun Dilinden

  • Geçici olarak temin edilemiyor

1. Avşar Beyleri & Zeybeği

2. Çömlek Kırdıran (Boğaz Havası)

3. Eklemedir Şu Burdur'un Dağları

4. Kocaoğlan Zeybeği

5. Ya da Geceleri (Gelin Çıkartma Havası)

6. Dirmil Boğazı (Boğaz Havası)

7. Kahpe Gençlik (Gurbet Havası)

8. Tek Zeybek

9. Çanlı Boğazı (Boğaz Havası)

10. Pencereden Yeller Esti (Gurbet Havası)

11. Çörten Boğazı (Boğaz Havası)

12. Metelik (Zeybek Düzeni)

13. Çek Deveci

14. Duguk Boğazı (Boğaz Havası)

15. Yol Üstüne Sere Koymuş Hurmayı (Menevşeli)

16. Koca Çamın Gürlemesi (Teke Zortlatması)


Kadim sazlar yeniden dile geliyor... Can Yeşilyurt, Anadolu’nun az bilinen ezgilerini “Tekelioğlu’nun Telinden” yeniden canlandırıyor.

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu, Batı Anadolu’ya kadar bütünüyle fethedilmişti ve Türk toplulukları ele geçirilen yerlere yerleştirilmişlerdi. Türkistan’da Hive ile Merv arasında yaşayan ve büyük göç dalgasına katılarak Anadolu’ya gelen Teke Oymağına ait topluluklar da bunlardandı. Antalya’nın batısındaki dağlık kısım Fethiye’ye kadar bu oymaklara yurt olarak

verilmişti. Bu bölgeye “Teke İli” (Tekeli), valilerine ise “Teke Beyi” denilmişti. Gelen topluluklar kendi kültürlerini de getiriyorlardı; doğal olarak Teke Oymakları da kendi kültürlerini getirdiler ve yüzyıllar boyunca da yaşattılar.

Kısacası, Antalya Körfezi ile Fethiye Körfezi arasında kalan Burdur Gölü havzası ile Dalaman Çayı’nın yukarı havzası “Teke Yöresi”dir. Bu yörede oynanan oyunlara “Teke Oyunları”, türkülerine ise “Teke Havaları” denir ve bu oyunlar ve türküler tamamen Türkmen geleneklerini yansıtırlar.

Bu albümde Can Yeşilyurt bu kültürün zenginliğini sergilemeye çalışıyor ve bu örnekleri geleneklere uygun olarak “Üç Telli” ve “Dört Telli” adlarıyla bilinen iki çeşit sazla icra ediyor. Üç Telli sazlar, kucakta parmakla; Dört Telli sazlar da omuzda tezene ile icra edilirler. Üç Telli sazlar, Çektirme, İttirme, Tokatlama, Tarama ve Dövme olarak dört

icra tekniğine ayrılırlar. Bu albümde bu sazlarla Kopuz (Avşar) Düzeni ve Zeybek Düzeni akort sistemlerinden örnekler verildi. Form olarak ise Zeybek, Boğaz, Teke Zortlatması, Menevşeli ve Gurbet Havaları örneklerini  bulacaksınız.

Albümdeki kimi havaların da öyküleri var.

Örneğin;

"Duguk (Guguk) Boğazı”; Hüseyin Karakaya’nın, üç tellisini alıp bahçelere çalmaya gittiğinde karşılaştığı duguk kuşuyla bir anda başladığı sohbetin öyküsüdür. O çaldıkça duguk kuşu Hüseyin’i; duguk kuşu öttükçe de Hüseyin Karakaya onu taklit eder; böylece saatlerce karşılıklı sohbet ederler. Çömlek Kırdıran Boğazı’nın öyküsü de aşağı yukarı aynıdır.

Avşarlar, Horasan’dan Anadolu'ya gelen Avşar Türkmenlerinden bir boydur. Beyleri Karaağaç Baba yönetiminde Acıpayam Ovasında Karahüyük ve Kum Avşarı diye anılan bölgeye yerleşmişler; bu nedenle de Germiyanoğulları ile sık sık savaşa tutuşmuşlardır. İşte Avşar Beyleri ezgisi bu Beyler için yakılmıştır ve yaklaşık 600 yıllık havadır.

Bu albüm -biraz gecikmeli de olsa- uzun süren müzikal analizler sonucu ve yöresel tavrın tınısını tam olarak yansıtabilmek amacıyla büyük emek isteyen uzun hazırlık aşamalarından geçip sizlere ulaşıyor. Can Yeşilyurt bu albümle, doğup büyüdüğü topraklara olan borcunu bir nebze olsun ödemek; sonraki kuşaklara bu kültürel değerlerin en doğrusunu aktarmak; bir yandan da, ebediyete göçmüş o büyük ustaların anısını yaşatmak istiyor.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.