Temel Hadis Meseleleri

Temel Hadis Meseleleri

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Kurân-ı Kerîmi anlama konusunda sayısız eserlerin telifinin yanında hiç şüphesiz, hadisi anlamak için de şerhler ve usûl-i hadis hakkında müstakil eserler telif edilmiştir.
Hind yarım adasının önemli âlimlerinden birisi olan Leknevî de üzerinde çalışmalar yapılması gereken birisidir. Kısacık hayatında değerli birçok telifatı kendisinden sonra gelecek nesillere aktarmasını bilmiştir.

Tercümesini yapmış olduğumuz bu çalışmada Leknevî, hadis konusunun en çetrefilli konularına dair telif etmiş olduğu el-Ecvibetul-Fâdıla Lil-Esiletil-Aşaretil-Kâmile isimli eserinde, kendisine sorulan 10 soruya cevap vererek, hadis problemlerine çözümler sunmaktadır.

Biz de Abdulfettah Ebû Guddenin tahkik etmiş olduğu çok önemli olan bu çalışmayı tercüme ederek, Türk okurlara sunmayı hedefledik. Ebû Gudde, esere bir giriş yazdıktan sonra, müellifin hayatına ve eserlerine dair oldukça yeterli bilgi vermiştir.

Her ne kadar kitabın içeriği ilmî bir hüviyet taşısa da hadisle ilgilenenlere yararlı olacağını ümit etmekteyiz. Ülkemizde akademik çevrelerin dışında pek fazla tanınmayan Leknevînin bu çalışması özellikle İlahiyat alanında önemli bir açığı kapatacağını ummaktayız.
Görüleceği gibi Leknevî, çalışmasında önce kendisine sorulan soruyu okuyucunun kavrayabileceği şekilde sunduktan sonra ilgili sorunun cevabına geçmektedir.

Ebû Gudde, eserin başında Leknevînin eserdeki metodu ve kendisinin eser üzerindeki çalışması hakkında bilgi verdikten sonra, müellifin hayatına dair de doyurucu bilgiler vermiştir. Bu bilgilerden sonra Leknevînin kısa bir önsözü yer almaktadır.

Biz de eserin girişinden önce son devrin önde gelen hadisçilerinden Abdulfettah Ebû Gudde hakkında kısa da olsa bilgi vererek okuyucuyu bilgilendirmeye çalıştık. Zira Abdulfettah Ebû Gudde, neredeyse eserin orjinalinden fazla açıklamalarda bulunmuş ve okuyucuya doyurucu ek bilgiler sunmuştur.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.