Teyriken Jireketi
% 31indirim

Teyriken Jireketi

Rabindranath Tagore 1861-1941
  • 15,00 TL10,35 TL

    hopi kampanyası
    0,52 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Di berhevoka xwe ya bi nave “Teyriken Jireketi” de, Tagor pendine jiyani bi awayeki helbesti u felsefeyi ye kur peşkeş u berbiçav dike, ew yek danheva serpehatiyen wi ye, en dagirti bi jiyane di jiyane de.


Meraqa wi ya heri kur u aza te de ew bu ku dimena heyina mirovane ya gelemper di ser hemu eşen xwe re berz u bilind bike, ew yek ji bi bişaftina bisteka jiyani, di reya gotine re, di kovika baweriyeke kur bi mirov u bi heyine weki hev tek bi tek de. Ew xem u meraqa ku piraniya hindekari, felsefe u olen derin li dore diçun u dihatin.


Dibe ku Tagor bi zimane xwe ye tenik e birinveker di berhevoka xwe de, dixwest gazi me bike da ku em çendekeke rawestin u li naveroka jiyana xwe di ve heyine de temaşe bikin, di ser ve yeke re ji, ew ji me re vexwendineke lezgin e ku em xwe ji hemu giredanen teng u lipeyçunen astengdar, di reya peşketine de, rizgar bikin u di legerina tekuziye di heyine de, em xwe disa ji hemu rengen mejigirtine, li seranseri cihane, dur bikin.


Bi penden xwe yen kur u bi helbesten xwe yen rengereng mina keskesore, Tagor me li ser basken firindeyen xwe yen jireketi dike u me li windageha nigaşdanka jiyana me ya kambax digerine, bi heviya ku pareke me ji çakzaniya wi ya deryayi hebe!
“Teyriken Jireketi, Rabindranat Tagor, Kurdiya We Omer


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.