Themis - Ceza Hukuku Genel Hükümler

Themis - Ceza Hukuku Genel Hükümler

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Birinci Kısım: Ceza Hukukuna Giriş
Birinci Bölüm : Ceza Hukuku ve İşlevi
I. Ceza Hukuku
II. Ceza Hukukunun Özellikleri
III. Ceza Hukukunun Kaynakları
IV. Ceza Hukukunun Temel İlkeleri


İkinci Bölüm: Ceza Normu
I. Genekl Olarak
II. Ceza Normunun Yorumu
III. Ceza Normunun Uygulanma Alanı

Üçüncü Bölüm:Geri Verme
I. Kavram
II. Kaynakları
III. Koşulları
IV. Özel Durumlar
V. Usul
VI. Özellik ( Hususilik) Kuralı
VII. Yabancı Ülke Ceza Yasasının Değeri

İkinci Kısım: Suç Hukuku
Birinci Bölüm: Suçun Unsurları
I. Yasallık (Tipiklik) Unsuru
II. Maddi UNsurlar
III. Hukuka Aykırılık Unsuru
IV. Manevi Unsur

İkinci Bölüm:Suçun Unsuru Sayılmayan Olgular
I. Ön Koşullar
II. Cezalandırabilme Koşulları
III. Kişisel Cezasızlık Nedenleri
IV. CEzayı Kaldıran veya Azaltan Kişisel Nedenler
V. Ceza Muhakemesi Koşulları

Üçüncü Bölüm:Suç Niteliğinde Olmayan Hukuka Aykırı Eylemler
I. Suç ve Haksız Eylem (Fiil)
II. Suç ve İdari Yaptırım  Gerektiren Eylemler

Dördüncü Bölüm:Ceza Sorumluluğu (Kusurluluk)
I. Genel Olarak
II. Kusur Yeteneği
III. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler
IV. Haksız Tahrik

Beşinci Bölüm:Suçun Özel Görünüm Biçimleri
I. Teşebbüs (Kalkışma)
II. İştirak
III. İçtima

Üçüncü Kısım: Yaptırım Hukuku
Birinci Bölüm:Giriş
I. Genel Olarak
II. Türleri

İkinci Bölüm:Erteleme
I. Genel Olarak
II. Koşulları
III. Ertelemenin Koşula Bağlanması
IV. Denetim Süresi
V. Ertelemenin Düşmesi
VI. Ertelemenin Sonuçları

Üçüncü Bölüm:Koşullu Salıverilme
I. Genel Olarak
II.Koşulları
III. Denetim Süresi
IV. Koşullu Salıverme Kararı
V. Koşullu Salıverme Kararının Geri Alınması
VI. Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suçlar

Dördüncü Bölüm:Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Nedenler
I. Genel Olarak
II.Türleri

Beşinci Bölüm:Adli Sicil
I. Genel Olarak
II. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler
III. Kayıtların Silinmesi

Altıncı Bölüm:Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.