Themis - İdari Yargı

Themis - İdari Yargı

Son Güncel Mevzuata Göre
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

İçindekiler
Birinci Bölüm
idarenin Denetlenmesi
1. Genel Olarak
2. Yargı Dışı Denetim
3. Yargı Denetimi


İkinci Bölüm
idari Yargı Denetiminin
kapsamı Ve Sınırları
1. İdari Yargı Denetiminin Kapsamı
2. İdari Yargı Denetiminin Sınırları


Üçüncü Bölüm
idari Yargı Örgütü
1. Genel İdari Yargı Örgütü
2. Askeri İdari Yargı Örgütü


Dördüncü Bölüm
idari Yargı Görevlileri
1. Genel İdari Yargı Görevlileri
2. Askeri İdari Yargı Personeli
3. Yargıcın Yasaklılığı (çekinmesi) Ve Reddi


Beşinci Bölüm
idari Yargının Görev Alanı
1. Görev Kavramı
2. İdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanağı Sorunu
3. İdari Yargının Görev Alanını Belirleyen Ölçütler
4. İdari Yargının Görev Alanı Dışında Kalan Uyuşmazlıklar
2. Görev Ve Hüküm Uyuşmazlıkları


Altıncı Bölüm
idari Davalar
1. Genel Olarak
2. İdari Dava Türleri
3. İptal Davaları
4. Tam Yargı Davaları


Yedinci Bölüm
idari Davaların Açılması Ve Yürütülmesi
1. İdari Davaların Açılması
2. İdari Yargıda İlk İnceleme
3. Tebligat Ve Cevap Verme
4. Duruşma
5. Dosyaların İncelenmesi Ve Karara Bağlanması


Sekizinci Bölüm
idari Yargıda Görev Ve Yetki
1. Görev
2. Yetki
3. Görevsizlik Ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler


Dokuzuncu Bölüm
idari Yargıda Süreler
1. Genel Olarak
2. Dava Süreleri
3. Sürelerin Başlaması
4. Sürelerin Hesaplanması
5. Sürelerin Durması
6. Sürelerin Kesilmesi
7. Tam Yargı Davalarında Süre
8. Sürelere Genel Bakış


Onuncu Bölüm
idari Yargıda Özel Durumlar
1. İdari Davalarda İspat Ve Kanıtların Tespiti
2. Yargı Yeri Belirlenmesi (merci Tayini)
3. Bağlantılı Davalar
4. Üçüncü Kişilerin İdari Davalarda Yer Alması
5. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
6. İdari Yargıda Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı Durumlar
7. İdari Yargılamada Yeni Bir Kurum: İvedi Yargılama


Onbirinci Bölüm
idari Yargıda Kanun Yolları Kararlara Karşı Başvuru Yolları)
1. Genel Olarak
2. Amacı3. Türleri
3. Kanun Yollarına Başvurulamayacak Kararlar
4. Kanun Yolları Dışında Diğer Başvuru Yolları
5. Olağan Kanun Yolları
6. Olağanüstü Kanun Yolları
7. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Kanun Yolları


Ek 6545 Sayılı Kanunun (5.yargı Paketi) Kabulünden Önceki Eski Kanun Yolları çözümlü Çıkmış Sorular
idari Yargı Temel Kanunları danıştay Kanunu bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun idari Yargılama Usulü Kanunu askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.