Themis - İnsan Hakları ve Demokratikleşme - Türkiye'nin İdari Yapısı

Themis - İnsan Hakları ve Demokratikleşme - Türkiye'nin İdari Yapısı

Kaymakamlık ve Kurum Sınavları İçin
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Kitap, "İnsan Hakları ve Demokratikleşme" ve "Türkiye'nin İdari Yapısı" olmak üzere iki temel konu üzerine hazırlanmıştır. Kitabın, "İnsan Hakları ve Demokratikleşme" bölümünde, ilk olarak, insan haklarının tanımı ve özellikleri, daha sonra ise insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması konusu ele alınmıştır. İnsan haklarının ulusal düzeyde korunması bağlamında, ülkemizde yapılan yasal ve idari düzenlemelere yer verilmiştir. Uluslararası alanda korunması bağlamında ise, ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara ve bu kuruluşlarla ülkemizin ilişkilerine, özet olarak değinilmiştir. İnsan haklarının, uluslararası korunması bağlamında üzerinde durulan bir konu da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmuştur. Bu bağlamda, Mahkemenin yapısı ve işleyişi ile mahkemeye başvuru usulü ele alınmıştır. Bu bölümde son olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan hak ve özgürlükler madde madde açıklanmış, her maddenin, 1982 Anayasasındaki karşılıklarına yer verilmiş ve Sözleşmenin temel hak ve özgürlüklere ilişkin maddeleri ile Anayasanın ilgili maddeleri karşılaştırılmıştır. Kitabın, "Türkiye'nin İdari Yapısı" bölümünde, ilk olarak, İdareye ilişkin ilkelere yer verilmiştir. Daha sonra, merkezden yönetim kuruluşları, "başkent teşkilatı" ve "taşra teşkilatı" şeklinde ayrıma tabi tutularak, bu kuruluşların yapısı ve işleyişi ele alınmıştır. Son olarak, yerinden yönetim kuruluşları, "mahalli idareler", "hizmetsel kuruluşlar", "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları" ve "öteki yerinden yönetim kuruluşları" şeklinde ayrıma tabi tutularak, bu kuruluşların yapısı ve işleyişi ele alınmıştır. Bütün bunlar yapılırken, okuyucuyu kuramsal tartışma ortamına sürüklemekten özenle kaçınılmış, konular net bir biçimde verilmeye çalışılmıştır. Umarım, okuyucularımız için faydalı olur.
(Önsöz'den)

İçindekiler
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme

Birinci Kısım
İnsan Hakları ve İnsan Haklarının Korunması
Birinci Bölüm
İnsan Hakları Kavramı
İkinci Bölüm
İnsan Haklarının Ulusal Düzeyde Korunması
Üçüncü Bölüm
İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması

İkinci Kısım
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Birinci Bölüm
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
İkinci Bölüm
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Birinci Alt Bölüm
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yapısı
İkinci Alt Bölüm
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İşleyişi

Üçüncü Kısım
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Güvence Altına Alınan Hak ve Özgürlükler

Dördüncü Kısım
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokolleri İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek Protokol No.1 Paris, 20.III.1952
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ile bu Sözleşme'ye ek birinci Protokol'de tanınmış bulunan haklardan ve özgürlüklerden başka haklar ve özgürlükler tanıyan Protokol No. Strazburg, 16.IX.1963
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye ek, Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Protokol No. Strazburg, 28.IV.1983
İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye EK 7 Numaralı Protokol Strazburg, 22.XI.1984
İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye EK 12 Numaralı Protokol Roma, 4.XI.2000
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye ek,ölüm cezasının her durumda kaldırılmasına dair 13 Numaralı Protokol Vilnius, 3.V.2002

İnsan Hakları ve Demokratikleşme
Soruları ve Cevapları
Türkiye

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.