Themis Ticaret Hukuku - Özet - Cilt 3: Kıymetli Evrak Hukuku

Themis Ticaret Hukuku - Özet - Cilt 3: Kıymetli Evrak Hukuku

Adli Yargı Sınavları için Özel Baskı
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

"İlk etapta belirtilmelidir ki, okuyucularımızdan gelen istekler üzerine, sadece sınava hazırlık formatına bürünen kıymetli evrak hukuku kitabımızın hacmi biraz daha küçültülmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede bazı bilgiler kısaltılmış; bilgi öz olarak verilmeye çalışılmış ve okuyucunun çok sevdiği "şemalar" artırılmıştır. Bu baskıdaki yeniliklerden birisi de, daha önceki baskılarda yaptığımız bir şeyi tekrar devreye sokmamızdır. Okuyucunun, konuyu okuduktan sonra hemen bu konu ile ilgili soruları çözmesi, konunun kalıcı şekilde öğrenilmesini sağlayacaktır. Bu amaçla, JUSTICE 11. Baskı ve 2013'te On İki Levha Yayıncılık'tan çıkan "TENSİP Çıkmış Sorular" kitabı ile soru bağlantıları kurulmuştur."
(Önsöz'den)

Birinci Bölüm: Neden Kıymetli Evrak Hukuku? Adi Senetlerle Farkı, Piyasa Güvenliğini Sağlama ve Koruma Kaygıları, Tasnif, Defiler, Temel Kavramlar

1.Genel Olarak Kıymetli Evrak ve Alacağın Temliki İlişkisi

I. Genel Olarak
II. Kıymetli Evrak Hukuku İle Borçlar Hukuku Bağlantısı; Kambiyo Senetlerindeki Piyasa İşleyişi ve Öğretici Bir Örnek

2.Kıymetli Evrak Hukuku ile İlgili Yasal Düzenleme

I. Genel Olarak
II. Mevzuattaki Durum

3.Kıymetli Evrak Hukukunun Temel Kavramları
4.Kıymetli Evrakın Unsurları, Borçlunun Durumu ve Devir

I. Kıymetli Evrakın Tanımı ve Unsurları
II. Kıymetli Evrakta Borçlunun Durumu
III. Kıymetli Evrakın Devri

5.Kıymetli Evrak Alanında Yapılan Tasnifler

I. Genel Olarak
II. Tasnif Kriterleri
6.Kıymetli Evrakta Tahvil

İkinci Bölüm:Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali

7.Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali

I. Genel Olarak
II. Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali İle İlgili Genel Hükümler
III. Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali İle İlgili Özel Hükümler
IV. İptal Kararının Sonuçları (Genel)

Üçüncü Bölüm: Kambiyo Senetleri (Ticarî Senetler)

8.Genel Olarak Kambiyo Senetleri ve Özellikleri

I. Genel Olarak ve Yasal Düzenleme
II. Kambiyo Senetlerinin Özellikleri
III. Kambiyo Senetlerinde Ehliyet, Temsil Ve İmza

Dördüncü Bölüm: Karşılaştırmalı Olarak Poliçe ve Bono

9.Poliçe ve Bono

I. Genel Olarak, Hukuki Niteleme ve İşleyiş
II. Zorunlu Şekil Unsurları
III. Açık (Beyaz) Poliçe (Bono ve Çek) ve Eksik Poliçe / Bono / Çekten Farkları

10.Poliçede Düzenleyenin (Keşidecinin) Konumu ve Kabul

I. Düzenleyenin (Keşidecinin) Durumu
II. Genel Olarak Kabul ve Bono İle Çekte Durum
III. On İki Soruda Kabule Arz

11.Poliçenin (Bono ve Çekin) Cirosu

I. Genel Olarak
II. Alacağın Temliki İle Ciro Arasındaki Farklar
III. Cironun Yapılışı, Şekli, Süresi Ve Türleri

12.Poliçe ve Bonoda Ödeme ve Aşamaları

I. Genel Olarak
II. Vade / Ödeme Günü Ayırımı
III. Poliçe ve Bonoda Vade Türleri
IV. Poliçe Ve Bonoda Ödeme Reaksiyonunun Başlaması

13.Poliçe ve Bonoda Hamilin Müracaat Hakları

I. Genel Olarak
II. Müracaat Haklarının Kullanılma Koşulları
III. İhbar Külfeti
IV. Müracaat Hakkının Kapsamı
VI. Müracaat Hakkının Düşmesi
14.Poliçe ve Bonoda Zamanaşımı

I. Genel Olarak
II. Süreler
III. Sürelerin Hesabı
IV. Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması
V. Poliçe ve Bononun Zamanaşımına Uğramaması
VI. Zamanaşımına Uğramış Poliçe, Bononun Çekin Akıbeti

15.Poliçe ve Bonoda Aval

I. Genel Olarak
II. Avalle Kefaletin Karşılaştırılması
III. Avalle İlgili Yasal Düzenlemeler
IV. Yeni Borçlar Kanunu'nun 603. Maddesi Karşısında Avalde Eşin Durumu

16.Emre Yazılı Havale ve Ödeme Vaadi

I. Emre Yazılı Havale
II. Emre Yazılı Ödeme Vaadi
III. Cirosu Kabil Olan Diğer Senetler

Beşinci Bölüm: Kıymetli Evrak Hukukuna İlişkin Diğer Konular

17.Sebepsiz Zenginleşme ve Karşılığın Devri

I. Genel Olarak
II. Sebepsiz Zenginleşme
III. Karşılığın Devri

18.Araya Girme

I. Genel Olarak
II. Araya Girme Suretiyle Kabul
III. Araya Girme Suretiyle Ödeme

19.Poliçe Nüsha ve Suretleri

I. Nüsha
II. Suret

20.Senet Metninde Değişiklikler
21.Retret

Altıncı Bölüm : Çek

22.Genel Olarak Çek

I. Genel Olarak
II. Çekin İktisadî ve Hukuki Niteliği
III. Çekle Poliçenin Karşılaştırılması ve Çekin Özellikleri

23.Çekin Unsurları

I. Çekin Zorunlu İçeriği
II. Çeke Konulabilecek İhtiyarî Kayıtlar
III. Çeke Konulamayacak Kayıtlar
IV. Çekte Kabul Yasağı ve Yansımaları

24.Çekte Muhatap Banka / Düzenleyen İlişkileri

I. Genel Olarak Çek Anlaşması
II. Çek Anlaşmasının Şekli Ve İçeriği
III. Muhatap Bankanın Özen Yükümlülükleri
IV. Bankanın Özen Yükümlülüğünün Özel Görünümü: Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesinden Doğan Sorumluluk

25.Çekin Tedavülü

I. Genel Olarak
II. Devir Şekli Açısından Çekler
III. Çekin Kaybedilmesi

26.Çekte Aval
27.Çekin Ödenmesi ve Ödeme Aşamaları

I. GENEL OLARAK
II. TÜRK UYGULAMASININ YARATTIĞI BİR SORUN: ÇEKTE VADE
III. ÇEKİN İBRAZI

Yedinci Bölüm: Emtia Senetleri

28.Genel Olarak ve Umumî Mağazalar
29.Makbuz Senedi ve Varant

I. Şekil
II. Devir
III. Makbuz Senedi ve Varantla İlgili Diğer Hükümler
(Tanıtım Bülteninden)


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.