Themis - Ticaret Hukuku'nda 'Son Viraj'

Themis - Ticaret Hukuku'nda 'Son Viraj'

Ticari İşletme Hukuku - Şirketler Hukuku - Kıymetli Evrak Hukuku
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.I. Ticarî İşletme
II. Ticarî İş
III. Ticarî İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar
IV. Ticarî Hükümler ve Uygulanma Sırası
V. Tacir ve Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar
VI. Ticarî Yargı
VII. Ticaret Sicili
VIII. Ticaret Unvanı/İşletme Adı
IX. Marka
X. Haksız Rekabet
XI. Ticarî Defterler
XII. Cari Hesap
XIII. Tacir (ve Esnaf) Yardımcıları

Ortaklıklar Hukuku

1- Genel Olarak
2- Adi Ortaklık
3- Ticaret Şirketleri Hakkında Uygulanacak Genel Hükümler [TTK m. 124-133]
4- Kollektif Şirket
I. Kuruluş
II. İç İlişkiler
III. Dış İlişkiler, Temsil, Sorumluluk
IV. Ortaklar Arası Değişiklikler, Sona Erme
5- Adi Komandit Şirket [AdiKomO]
6- Anonim Ortaklık [AO]
I. Genel Olarak
II. Kuruluş
III. Organlar
IV. Denetim
V. Pay Sahipliği Hakları
VI. Pay-Pay Sahibinin Hak-Borçları, Menkul Kıymetler- Pay Devri - Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)
VII. Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi İle Sermaye Artırımı-Azaltımı
VIII. Anonim Ortaklıklarda Hukuki Sorumluluk
7- Limited Ortaklık [LO]
I. Genel Olarak
II. Kuruluş
III. Limited Şirketin İşleyişi ve Organları
8- Birleşme-Bölünme-Tür Değiştirme
I. Birleşme [Bkz. Şema. Bozkurt, Şirketler-Özet Kitap-2014, s. 324]
II. Bölünme
III. Tür Değiştirme
9- Şirketler Topluluğu (Gup Şirketler)

Kıymetli Evrak Hukuku

1- Genel Olarak Kıymetli Evrak ve Alacağın Temliki İlişkisi
2- Kıymetli Evrak Hukuku İle İlgili Yasal Düzenleme
3- Kıymetli Evrakın Unsurları, Borçlunun Durumu ve Devir
I. Tanım ve Unsurlar
II. Kıymetli Evrakta Borçlunun Durumu
III. Kıymetli Evrakın Devri
4- Kıymetli Evrak Alanında Yapılan Tasnifler
D- Devir Şekli veya Hak Sahibini Tespit Şekline Göre [Nama- Emre-Hamiline]
5- Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali
6- Genel Olarak Kambiyo Senetleri ve Özellikleri
I. Kambiyo Senetlerinin Özellikleri
II. Kambiyo Senetlerinde Ehliyet, Temsil Ve İmza
7- Poliçe ve Bono
I. Genel Olarak, Hukuki Niteleme ve İşleyiş
II. Zorunlu Şekil Unsurları
III. Açık (Beyaz) Poliçe (Bono ve Çek) ve Eksik Senet
8- Poliçede Düzenleyenin (Keşidecinin) Konumu ve Kabul
I. Düzenleyenin (Keşidecinin) Durumu
II. Genel Olarak Kabul ve Bono İle Çekte Durum
III. Kabule Arz
9- Poliçenin (Bono ve Çekin) Cirosu
I. Genel Olarak
II. Cironun Yapılışı, Şekli, Süresi ve Türleri
10- Poliçe ve Bonoda Ödeme Ve Aşamaları
I. Genel Olarak
II. Poliçe ve Bonoda Ödeme/İbraz
11- Poliçe ve Bonoda Hamilin Müracaat Hakları
12- Poliçe ve Bonoda Zamanaşımı
13- Poliçe ve Bonoda Aval
14- Çek
15- Çekin Unsurları
16- Çekte Muhatap Banka-Düzenleyen İlişkileri
17- Çekin Tedavülü
18- Çekin Ödenmesi ve Ödeme Aşamaları
(Tanıtım Bülteninden)


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.