Ticari İşletme ve Şirketler (3 Cilt Takım)
% 2indirim

Ticari İşletme ve Şirketler (3 Cilt Takım)

  • 495,00 TL485,10 TL

    hopi kampanyası
    24,26 Paracık
    Babil.com'da 60> TL ve üzeri ücretsiz kargo kampanyası
  • Tedarik Süresi 5 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Şirketler Hukuku konusunda kapsamlı olarak hazırlanmış eserde; açıklamalarda öncelikle maddenin bir önceki Kanun ile ilişkisi ele alınmış, doğrudan eski kanundan gelen maddeler belirtilmiş, yeni ihdas edilen maddenin dayanak noktaları tanımlanmıştır.

Özellikle yeni getirilen kavram ve müesseseler açılama kısmında detaylı olarak tanıtılmış, uygulamasının nasıl olacağı, yazarın Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üye ve Başkanı olarak edindiği deneyimlerinden kaynaklanan bakış açısı ve doktrinde yer alan görüşler ışığında yorumlanmıştır.

Kitapta, maddeler yorumlanırken sadece madde metninin açıklanmasıyla yetinilmemiş, maddeyi ilgilendiren diğer temel kanunlar, usul kanunları ve TTK içerisindeki ilgili maddelerle ilişkilerde kurulmuştur.

Okuyucuya örnek teşkil etmesi amacıyla, eserde güncelliği koruyan Yargıtay karalarına olay bazında mümkün olduğunca yer verilmiştir, böylece okuyucunun zihninde konuların somutlaştırılması hedeflenmiştir.

Tekrardan kaçınmak maksadıyla Yargıtay kararları, ilgili her bir maddenin altına ayrı ayrı konulmamış, onun yerine temel bir madde altında tam metne, diğer maddelerde ise sadece alakalı kısma yer verilmiştir.

Kanunun uygulamasında ikincil mevzuatın önemi nedeniyle, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili tebliğler ilgili madde altına belirtilmiş ve kitabın sonunda okuyucuya sunulmuştur.

 

Konu Başlıkları;

Türk Ticaret Kanunu, Başlangıç

Ticari İşletme, Tacir

Ticaret Sicili

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı

Haksız Rekabet

Ticari Defterler

Cari Hesap

Acentelik

Ticaret Şirketleri, Genel Hükümler

Kollektif Şirket

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu

Ortaklar Arasındaki İlişkiler

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri

Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması

Tasfiye

Komandit Şirket

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu

Ortaklar Arasındaki İlişkiler

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Anonim Şirket

Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Yönetim Kurulu

Denetleme

Genel Kurul

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

Pay ve Sermaye Koyma Borcu

Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları

Menkul Kıymetler

İntifa Senetleri

Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler

Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı

Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler

Sona Erme ve Tasfiye

Hukuki Sorumluluk

Cezai Sorumluluk

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Limited Şirket

Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi

Ortakların Hak ve Borçları

Şirketin Organları

Sona Erme ve Ayrılma


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.