Törebilim - 2

Törebilim - 2

  • 5,50 TL

    hopi kampanyası
    0,28 Paracık

Spinoza’yı gerçek felsefi değeri içinde yeniden diriltenler Goethe ve Alman idealistleri oldu. Fichte Spinoza’yı ciddi olarak inceledi ve felsefesinin törel vurgusu Spinoza’yı anımsatır. Hegel “Bir felsefeci olmak için ilkin bir Spinozacı olmalısınız; eğer Spinozacılığınız yoksa, bir felsefeniz de yoktur” derken, Schelling Spinozacılığın derinliklerine dalmamış hiç kimsenin felsefede tam ve gerçek bilgiye erişemeyeceğini söylüyordu. Descartes ile birlikte Spinoza’yı Avrupa’da modern felsefenin kurucusu olarak, ve felsefesini kendi felsefelerinin ruhu olarak kabul ettiler. Bilginin bir kez daha keyfi düşünürlerin düşünce uçuşmalarının ötesinde yattığını, Yöntem, Dizge, Tanıtlama sorunlarının Bilginin bütün bir yazgısını ilgilendiren başlıca sorunlar olduğunu kabul ettiler.

İnsan ussal törel varoluşa yeteneklidir, ama bunu ancak gökten ya da yerden buyruk almaksızın, ve Gerçeği yalnızca kendi Usu ile, kendi Duyuncu ile bularak başarabilir. Ahlak ancak insanın Özgürlük ile bir olan Duyuncundan doğduğu ölçüde gerçek Ahlaktır; ya da, insan ancak iyi ve kötü, doğru ve eğri olanı ussal Duyuncu ile ayırdedebiliyorsa gerçekten moral bir varlıktır. Bunu ancak Gerçeği bilebilirse, ancak kuşkuda ve bilgisizlikte takılıp kalmazsa yapabilir. Eğer yapamazsa anlamsız, saçma, gereksiz bir hiçliktir. Modern dönem Özgürlük dönemidir — yalnızca despot için değil, yalnızca efendiler için değil, ama evrensel olarak. Modern dönemin kavramı Avrupalı ve Afrikalı ve Asyalı için, bütün bir insanlık için gelişme, kendini çirkin, kötü, bilgisiz kültür biçimlerinden kurtarma, kendini gerçek kendisi yapma süreci olmasında yatar ve bunun biricik olanağı insanın ne yerin ne de göğün kulu olmadığının, özgür olduğunun bilincine varmasıdır. Spinoza’nın ussal etiği kuşkucu-bilgisiz Aydınlanmanın yararcı etiğinin de insan Özgürlüğü ile bağdaşmadığının, bir hırs ve dürtü etiği olduğunun, bir etik olmadığının, törelliğin ancak Us üzerine duyanırsa Törellik olduğunun tanıtlamasıdır.


Arı Usun Eleştirisi

Arı Usun Eleştirisi

Aziz Yardımlı

5,92 TL
Uzay,  Zaman,  Özdek 1

Uzay, Zaman, Özdek 1

Aziz Yardımlı

10,36 TL
Mantık Bilimi (Büyük Mantık)

Mantık Bilimi (Büyük Mantık)

Aziz Yardımlı

50,32 TL
Törebilim - 1

Törebilim - 1

Aziz Yardımlı

5,5 TL
Tarih Felsefesi

Tarih Felsefesi

Aziz Yardımlı

35,52 TL
Tüze Felsefesi

Tüze Felsefesi

Aziz Yardımlı

35,52 TL
Törebilim - 3

Törebilim - 3

Aziz Yardımlı

5,5 TL
Felsefe Tarihi

Felsefe Tarihi

Aziz Yardımlı

13,32 TL
Doğa Felsefesi - 1

Doğa Felsefesi - 1

Aziz Yardımlı

8,88 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.