Törebilim - 3

Törebilim - 3

  • 5,50 TL

    hopi kampanyası
    0,28 Paracık

Spinoza’yı gerçek felsefi değeri içinde yeniden diriltenler, onu özgür, ussal, erdemli, bilgili modern tinin belki de birinci tasarımcısı olarak gerçek değeri içinde kavraylanlar Goethe ve Alman idealistleri oldu. Fichte Spinoza’yı ciddi olarak inceledi ve felsefesinin törel vurgusu Spinoza’yı anımsatır. Hegel “Bir felsefeci olmak için ilkin bir Spinozacı olmalısınız; eğer Spinozacılığınız yoksa, bir felsefeniz de yoktur” derken, Schelling Spinozacılığın derinliklerine dalmamış hiç kimsenin felsefede tam ve gerçek bilgiye erişemeyeceğini söylüyordu. Descartes ile birlikte Spinoza’yı Avrupa’da modern felsefenin kurucusu olarak, ve felsefesini kendi felsefelerinin ruhu olarak kabul ettiler. Bilginin bir kez daha keyfi düşünürlerin düşünce uçuşmalarının ötesinde yattığını, Yöntem, Dizge, Tanıtlama sorunlarının Bilginin bütün bir yazgısını ilgilendiren başlıca sorunlar olduğunu kabul ettiler.

Spinoza için Doğa ya da Tanrı (Deus sive Natura) Birdir. Ve Bir Sonsuzdur — hiç bir Başkası ile sınırlanmayan, hiç bir Olumsuzlama ile lekelenmeyen eksiksiz, arı, belirlenimsiz Töz. Spinoza’nın bu ilişkisiz, bu yalnız Tözü biricik gerçeklik olarak alan dizgesinde başka hiçbirşey için, giderek insan için bile yer yoktur — Tanrının bir kipi olmanın dışında. Düşüncenin ve uzamın birliği olan Töz güçtür, sağlamlıktır, kalıcılıktır, ama bu Tözün granit determinizmi içinde insan Özgürlüğü yalnızca bir yanılsamadır. — Doğunun saltık ya da soyut Biri bireyselliğin eşit ölçüde saltık değerini tanımaz. Spinoza İstenci ve Duyuncu Tözün monistik belirlenimsizliğinde yok etse de, insanın onu köleleştiren tutku ve itkilerine karşı özgür, e.d. istençli ve duyunçlu olabileceğinde, insanın moral değerinde diretti. O arkaik Töz kavramı ile karşıtlık içinde, bu yan, Duyunç ve İstenç özgürlüğü, onun felsefesini sözcüğün gerçek anlamında modern yapan yandır: İnsan salt ussal olduğu için sürekli yenileşmeye, gerçek kendisi olmaya özgürdür.


Arı Usun Eleştirisi

Arı Usun Eleştirisi

Aziz Yardımlı

7,2 TL
Uzay,  Zaman,  Özdek 1

Uzay, Zaman, Özdek 1

Aziz Yardımlı

11,9 TL
Mantık Bilimi (Büyük Mantık)

Mantık Bilimi (Büyük Mantık)

Aziz Yardımlı

53,72 TL
Törebilim - 1

Törebilim - 1

Aziz Yardımlı

5,5 TL
Tarih Felsefesi

Tarih Felsefesi

Aziz Yardımlı

37,92 TL
Tüze Felsefesi

Tüze Felsefesi

Aziz Yardımlı

37,92 TL
Törebilim - 2

Törebilim - 2

Aziz Yardımlı

5,5 TL
Felsefe Tarihi

Felsefe Tarihi

Aziz Yardımlı

14,22 TL
Doğa Felsefesi - 1

Doğa Felsefesi - 1

Aziz Yardımlı

10,2 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.