Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Doktrin ve Yargıtay İçtihatları, AB Yönergeleri – İsviçre ve Fransız Hukuku ile Karşılaştırmalı – Açıklamalı
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

İlk iki baskısında Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmelerini açıklayan çalışma, 28/11/2013 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamlı bir şekilde değişmesi nedeniyle bu üçüncü baskısında Tüketici Hukukunu tüm yönleriyle kapsamlı olarak anlatmaktadır.

7/11/2013 kabul tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve m. 87 hükmü gereğince, 28/5/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Eserde, 27/5/2014 tarihine kadar yürürlükte kalan 4077/TKHK hakkında ve yapılan karşılaştırmalar açısından, Yargıtay içtihatlarından yararlanılmış ve emsal kararlarının olabildiğince uyarlanmaları yöntemine girişilmiştir.

Türk Tüketici Hukuku, olması gereken hukuk açısından, Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin 2008/48/CE Yönergesi hükümleri ve Avrupa Birliği'ne Aday Ülke olmanın gerekli kıldığı uyum çerçevesine giren, Avrupa Birliği'nin diğer çeşitli Yönergeleri ışığında; İsviçre Hukuku ve Fransız Hukuku ile karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve İsviçre Federal Mahkemesi'nin ve Fransız Yüksek Mahkemesi'nin kararları, olması gereken hukukun dayanak ve gerekçeleri ile sunulmuştur.

6502/TKHK uygulamasına ilişkin Yönetmelikler çıkarılana ve yürürlüğe girene kadar; 6502/TKHK m. 86/1 hükmü gereği yürürlükten kaldırılan 4077/TKHK hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerin ve diğer mevzuatın, 6502/TKHK düzenlemesine aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması sürdürülecektir (6502/TKHK Geçici Madde 1/3). Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından; Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (12/6/2014); Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği (13/6/2014); Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik (16/6/2014); Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik (17/6/2014) çıkarılmış ve bu Yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6502/TKHK yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan dâvalar, açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam edecektir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise, söz konusu olan kanun hükümleri uygulanacaktır. Ancak 6502/TKHK yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli sözleşmelerin, 6502/TKHK hükümlerine aykırı hükümlerinin, 6502/TKHK'nun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren uygulanmayacağı dikkate alınarak, Tüketici Hukuku mukayeseli olarak irdelenmiştir.

 

Konu Başlıkları

Tüketici Haklarının Korunması

Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tarafları, Konusu, Tüketici İşleminin Tüketim ve Kullanma İşlevi

Banka, Özel Finans Kuruluşu veya Finansman Şirketleri, Satıcı, Sağlayıcı

Tüketiciye Satılan Mal ve Hizmetler

Avrupa Birliği Kapsamında Öngörülen Gelişmeler

Elektronik Ticaret

Tüketici İşleminin, Diğer Sözleşmeler ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Kurulması ve İfası, Tüketici İşlem Şartları

Yapısı İtibariyle Tüketici Kredisi İşlemleri

Kredi Kartları, Hizmet Ettiği Amaç İtibariyle Tüketici Kredisi İşlemleri

Mesafeli Satış, Kiralama Yöntemi ile Kredilendirme

Tüketici İşleminin Sona Ermesi, Uyuşmazlık Sebepleri, Hüküm ve Sonuçları

Faizden Doğan Uyuşmazlıklar, Konut Finansmanı ve Sözleşmeleri İşlem Şartları

Tüketici Kredisi ile Satın Alınan Maldaki veya Hizmetteki Ayıp Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıklar

Ayıptan Doğan Seçimlik Haklar, Ayıba Karşı Tekeffül, Yanlış (Aliud) İfa, Eksik İfa

Tüketicinin Hukukî Korumadan Yoksun Kaldığı Hâller

Avrupa Birliği Kapsamında Öngörülen Gelişmeler

Tüketici Kuruluşları, Uyuşmazlıkların Çözüm Mercii, Tüketici Mahkemeleri, Yargılama Usûlü


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.