Tüketici Kılavuzu - Hukuk Rehberi
% 17indirim

Tüketici Kılavuzu - Hukuk Rehberi

Soru ve Cevaplarla Tüketici Haklarımız Hak Arama Yollarımız 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında (Yeni) Kanun ile İlgili Soru ve Cevaplar - Genel Açıklama - Örnek Belgeler - Kanun Metni
  • 18,50 TL15,36 TL

    hopi kampanyası
    0,77 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

"Çalışmamız tamamen günlük hayatta vatandaşlarımızın anlayabileceği yalın bir dille kaleme alınmıştır.anlatımda kolaylık ve kullanımda pratiklik sağlaması düşüncesiyle soru-cevap metodu kullanılmıştır. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki çalışmamızın büyük bir bölümü kanun metni ile kanun gerekçesine dayanmaktadır. Doktriner tartışmalardan kaçınmak amacıyla pek az yerde, olması gereken hukuk açısından görüş ve kanaat bildirilmiştir."
(önsöz'den)

Birinci Kısım :6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun hakkında genel açıklamalar

A. Genel olarak
B.6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun'un kaleme alınmasının nedenleri
C. Yeni kanunda tüketici aleyhine hükümler ile tespit ettiğimiz eksiklikler
D. Yeni kanunun getirdiği yenilik ve değişiklikler

İkinci Kısım: 6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile ilgili soru ve cevaplar

Birinci Bölüm : 6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun'un amacı, kapsamı ve tanımları hakkında soru ve cevaplar
İkinci Bölüm: 6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun'un temel ilkeleri ve tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında soru ve cevaplar
Üçüncü Bölüm : Satıştan kaçınma ile sipariş edilmeyen mal ve hizmetler hakkında soru ve cevaplar
Dördüncü Bölüm : Ayıplı mallar hakkında soru ve cevaplar
Beşinci Bölüm: Ayıplı hizmetler hakkında soru ve cevaplar
Altıncı Bölüm :Tüketicilere yönelik taksitle satış sözleşmeleri hakkında soru ve cevaplar
Yedinci Bölüm: Tüketici kredisi sözleşmeleri hakkında soru ve cevaplar
Sekizinci Bölüm : Konut finansman sözleşmeleri hakkında soru ve cevaplar
Dokuzuncu Bölüm :Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri hakkında soru ve cevaplar
Onuncu Bölüm: İş yeri dışında kurulan sözleşmeler hakkında soru ve cevaplar
Onbirinci Bölüm: Mesafeli sözleşmeler hakkında soru ve cevaplar
Onikinci Bölüm : Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler hakkında soru ve cevaplar
Onüçüncü Bölüm : Tatil sözleşmeleri hakkında soru ve cevaplar
Ondördüncü Bölüm : Paket tur sözleşmeleri hakkında soru ve cevaplar
Onbeşinci Bölüm : Abonelik sözleşmeleri hakkında soru ve cevaplar
Onaltıncı Bölüm : Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları hakkında soru ve cevaplar
Onyedinci Bölüm : Tüketicinin bilgilendirilmesi ve menfaatlerinin korunması hakkında soru ve cevaplar
Onyedinci Bölüm / Birinci Kısım : fiyat etiketi hakkında soru ve cevaplar
Onyedinci Bölüm / İkinci Kısım : tanıtma ve kullanma kılavuzu hakkında soru ve cevaplar
Onyedinci Bölüm / Üçüncü Kısım : garanti belgesi hakkında soru ve cevaplar
Onyedinci bölüm / Dördüncü kısım : ihtiyari garanti hakkında soru ve cevaplar
Onyedinci Bölüm / Beşinci Kısım : satış sonrası hizmetler hakkında soru ve cevaplar
Onyedinci Bölüm / Altıncı Kısım : tüketicinin bilinçlendirilmesi ve tüketici ödülleri hakkında soru ve cevaplar
Onsekizinci Bölüm : Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında soru ve cevaplar
Onsekizinci bölüm / Birinci Kısım :ticari reklamlar hakkında soru ve cevaplar
Onsekizinci Bölüm / İkinci Kısım : haksız ticari uygulamalar hakkında soru ve cevaplar
Onsekizinci Bölüm / Üçüncü Kısım :reklam kurulu hakkında soru ve cevaplar
Ondokuzuncu Bölüm : Tüketici kuruluşları hakkında soru ve cevaplar
Ondokuzuncu Bölüm / Birinci Kısım : tüketici konseyi hakkında soru ve cevaplar
Ondokuzuncu Bölüm / İkinci Kısım : reklam konseyi hakkında soru ve cevaplar
Yirminci Bölüm: tüketicinin hak arama yolu hakkında soru ve cevaplar
Yirminci Bölüm / birinci Kısım: Tüketici hakem heyetinin oluşumu ve görev alanı hakkında soru ve cevaplar
Yirminci Bölüm / ikinci Kısım: Tüketici hakem heyetine başvuru hakkında soru ve cevaplar
Yirminci Bölüm / Üçüncü Kısım : Tüketici hakem heyeti kararı ve karara itiraz hakkında soru ve cevaplar
Yirmibirinci Bölüm : Tüketici mahkemeleri hakkında soru ve cevaplar
Yirmibirinci Bölüm / Birinci Kısım :tüketici mahkemelerindeki yargılama hakkında soru ve cevaplar
Yirmi birinci Bölüm / İkinci Kısım : tüketici mahkemelerinde verilebilecek kararlar hakkında soru ve cevaplar
Yirmiikinci Bölüm :6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun uygulamasında idari denetim, tüketici ürünü ve hizmet denetimi hakkında soru ve cevaplar
Yirmi üçüncü Bölüm: 6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun uygulamasında idari yaptırımlar (idari para cezası ve diğer cezalar) hakkında soru ve cevaplar
Yirmi üçüncü Bölüm / Birinci Kısım :İdari yaptırımlar (idari para cezası miktarları ve diğer cezalar) hakkında soru ve cevaplar
Yirmiüçüncü Bölüm / İkinci Kısım : idari yaptırımlarda yetki ve itiraz hakkında soru ve cevaplar
Yirmidördüncü Bölüm: Yiyecek taklidi ürünler hakkında soru ve cevaplar
Yirmibeşinci Bölüm : Piramit satış sistemleri hakkında soru ve cevaplar
Yirmialtıncı Bölüm : 6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun'un uygulanması hakkında soru ve cevaplar
Yirmialtıncı Bölüm / Birinci Kısım : 6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun uygulamasında test, muayene ve analizler ile ödenekler hakkında soru ve cevaplar
Yirmialtıncı Bölüm / İkinci Kısım :Genel hükümlerin uygulanması ile yönetmelik gibi alt düzenlemeler hakkında soru ve cevaplar
Yirmialtıncı Bölüm / Üçüncü Kısım : Kadro ihdası ve yürürlükten kaldırılan hükümler hakkında soru ve cevaplar
Yirmialtıncı Bölüm / Dördüncü Kısım :6502 Sayılı kanunun geçiş hükümleri ve yürürlük (zaman itibariyle uygulama) hakkında soru ve cevaplar

Üçüncü Kısım: 6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile ilgili tablolar ve örnek belgeler

A.6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile ilgili tablolar
B.6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile ilgili örnek belgeler

Dördüncü Kısım: 6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun
(tanıtım bülteninden)


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.