Tüketici Yargılaması Hukuku
% 2indirim

Tüketici Yargılaması Hukuku

Görev - Yetki - Taraf Teşkili - İspat - Deliller - Islah - Hüküm - İnfaz
  • 135,00 TL132,30 TL

    hopi kampanyası
    6,62 Paracık
    Babil.com'da 60> TL ve üzeri ücretsiz kargo kampanyası
  • Tedarik Süresi 5 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Yazar; pozitif hukuk bağlamında mesleğinin 25 yılını ağırlıklı olarak medeni usul hukukuna, son 10 yılını ise (usul hukuku ile birlikte) tüketici hukukuna ayırmış bir hukukçu olarak böyle bir özgül alanın açılması gerektiğini düşünerek bu çalışmayı gerçekleştirmiştir.

4077 Sayılı TKHK, ardından bu yasada köklü değişiklikler yapan 4822 sayılı Kanun ve nihayet 28.05.2014'ten beri yürürlükte olan 6502 sayılı TKHK ile bu yasaların uygulamasına yönelik yüzlerce yönetmelik hükümleri uygulama alanı bulmuştur. Tüketici hukuku alanında giderek genişleyen yasal mevzuat ile yirmi yılda oluşan kuramsal bilgi ve yargısal içtihat birikimi bu alanın özerk bir hukuki kimlik kazanmasını sağlamıştır.

Tüketici uyuşmazlıklarına özgü özel bir kanun (iş mahkemeleri, aile mahkemeleri kanunu gibi) bulunmamakla birlikte, 6502 sayılı TKHK'da bu konuda birçok özel hüküm mevcuttur: Görev, yetki ve özellikle ispat yüküne ilişkin birçok özel hüküm dikkate değer yoğunluktadır. Öte yandan bir yargı merci olmamakla beraber tüketici hakem heyetleri ve bunların verdikleri kararlara karşı tüketici mahkemelerinde açılan davalara ilişkin özel usul hükümleri de öznel bir yargılama hukuku alanı açabilecek yoğunluktadır.

Çalışmanın 3. bölümündeki göreve ilişkin açıklama ve içtihatlar, yine 10. bölümdeki ispat, ispat yükü ve delillere ilişkin açıklamalar ile yüksek mahkeme içtihatlarına yönelik yakın okumalar yapıldığında bu durum daha iyi anlaşılacaktır. Kitap için seçilen içtihatların önemli bir kısmı, usul hukukunun, özellikle ispat hukukunun tüketici hukuku perspektifinden biçimlendirilişini ortaya koymaktadır.

 

Konu Başlıkları

Tüketici Mahkemelerinin Kurulma Nedenleri, Niteliği, Yapısı ve Kuruluşu

Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluş Amacı, Kuruluşu, Oluşumu, Hukuki Niteliği ve İşleyişi

Tüketici Mahkemelerinin Görevi ve Görevi Belirleyen Temel Kavramlar

Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Sınırları

Tüketici Mahkemelerinin Yetkisi

Yabancı Unsurlu Tüketici Davalarında Yetkili Mahkemenin Tespiti

Tüketici Mahkemesinde Taraf Sıfatı (Husumet) ve Taraflar

Tüketici Mahkemesinde Dava Açılması, Davaya Cevap ve Yargılama Usulü

Tüketici Mahkemesinde Kısmi Dava–Belirsiz Alacak Davası

Tüketici Davalarında İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı, Bu Yasağın Aşılması ve Islah

Tüketici Mahkemelerinde İspat ve Deliller

Tüketici Davalarında Zamanaşımı

Tüketici Mahkemesinde Geçici Hukuki Koruma Normlarının Uygulanması

Tüketici Mahkemelerinde Karar (Hüküm), Kanun Yolları, Kararların Kesinleşmesi ve Kararların İnfazı


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.