Türk Marka Hukuku
% 17indirim

Türk Marka Hukuku

  • 135,00 TL112,05 TL

    hopi kampanyası
    5,60 Paracık
    Babil.com'da 60> TL ve üzeri ücretsiz kargo kampanyası
  • Tedarik Süresi 1 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
556 sayılı KHK hükümleri yorumlanırken, 2008/95 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi ile 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü ve Avrupa Birliği Mahkemesi (CJEU) kararlarının da, yerli ve yabancı öğreti ile birlikte tartışılması gereklidir. Önceki baskılarda olduğu gibi, bu üçüncü baskıda da sadece Türk İhtisas Mahkemeleri ve Yargıtay uygulamaları ile yetinilmemiş, konuyla ilgili Avrupa Birliği Mahkemesi (CJEU) kararları da, yerli ve yabancı öğreti ile birlikte yeri geldikçe incelenerek, marka hukuku hakkında esasa ve usule dair hemen her konuda teori ve uygulamaya ilişkin açıklama ve uygulama örneklerine yer verilmiştir. (Tanıtım Yazısı)

İÇİNDEKİLER
Giriş
I. Genel Olarak
II. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Öncesi Dönem
III. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
IV. Mehaz Avrupa Birliği Mevzuatı
V. Marka Hukuku Alanında Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar
VI. Yabancı Unsurlu Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk
1. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerinde Uygulanacak Hukuk
2. Haksız Filler Nedeniyle Uygulanacak Hukuk
3. Haksız Rekabet Nedeniyle Uygulanacak Hukuk
Birinci Bölüm
Marka Kavramı, Marka Türleri ve Fonksiyonları
I. MARKA KAVRAMI
1. Genel Olarak "Marka"
2. Marka Hakkının Niteliği ve Süresi
3. Tescilli Marka - Tescilsiz Marka Ayrımı
4. Tescilli Marka Korumasından Yararlanacak Kişiler (KHK md.3)
5. Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması (KHK md.4)
6. Yabancı Marka Sahiplerinin Açacakları Davalarda Teminat Gösterilmesi
II. MARKA'NIN FONKSİYONLARI
1. Kaynak Gösterme Fonksiyonu
2. Ayırd Etme Fonksiyonu
3. Reklam, Yatırım ve İletişim Fonksiyonu
4. Garanti ve Kalite Fonksiyonu
III. MARKA TÜRLERİ
1. Kullanım Amacına Göre
2. Tanınmışlık Derecesine Göre
3. Sahiplerine Göre
A. Bireysel Markalar
B. Ortak Markalar ve Grup Markaları
C. Garanti Markaları
4. Tescil Amacına Göre
İkinci Bölüm
Marka Olabilecek İşaretler ve Marka Kategorileri
IV. MARKA OLABİLECEK İŞARETLER
1. Bir "İşaret" in Mevcut Olması Koşulu
2. Ayırd Edici Olma Koşulu
A. Genel Olarak
B. Ayırd Ediciliği Bulunmayan İşaretler
C. Başlangıçtan Beri Ayırd Edici İşaretler
D. Kullanım Yoluyla Sonradan Ayırd Edici Hale Gelen İşaretler
3. Grafik Temsil Koşulu
V. MARKA ÇEŞİTLERİ
1. Sözcük Markaları
2. Harfler, Sayılar, Harf ve Sayı Kombinasyonları
3. Desenler, İki Boyutlu Şekiller, Logo ve Amblemler
4. Kişi Adları
5. Coğrafi Yer Adları
6. Sloganlar
7. Renkler
8. Ses Markaları
9. Koku ve Tat Markaları
10. Üç Boyutlu Şekiller
11. Olay (etkinlik) Markaları
12. Hareket Markaları
13. Merchandising Markaları
14. Hologram Markaları
15. Koruma Markaları
16. İnternet Alan Adı Markaları
17. Pozisyon Markaları
18. Hashtag Markaları
19. Mağaza Tasarım Markaları
Üçüncü Bölüm
Markanın Tescil Başvurusu ve Tescili
vI. GENEL OLARAK
II. MARKA TESCİL BAŞVURUSU
III. BAŞVURUDA BULUNMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
1. Tescil Engeli Oluşturması
2. Koşullu Olarak Hukuki ve Cezai Başvurularda Bulunma Hakkı Sağlaması
3. Kullanma Yükümlülüğünün Başlaması
IV. MARKANIN TESCİLİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLECEK KİMSELER
V. MARKA VEKİLİNE TEBLİGAT YAPILMASI
VI. MARKA VEKİLLERİ TARAFINDAN TEMSİL
VII. TESCİL BAŞVURU USULÜ
VIII. RÜÇHAN HAKKI
1. Başvuru Rüçhanı
2. Sergi (Fuar) Rüçhanı
IX. BAŞVURUNUN SINIFLANDIRILMASI
X. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ
1. Şekli İnceleme
2. Rüçhan Talebi Yönünden İnceleme
3. Başvuru Yapma Hakkı Yönünden İnceleme
4. Mutlak Red Nedenleri Yönünden İnceleme
5. Paris Sözleşmesi Gereği Menşe Ülkede Tescilli Markalar Yönünden Türkiye'de de Tescil Zorunluluğu Hususu
A. Kazanılmış Haklar
B. Ayırd Ediciliğinin Bulunmaması
C. Ahlaka ve Kamu Düzenine Aykırı Olma

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.