Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Sayı: 18
% 25indirim

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Sayı: 18

Türkiye’de İslami İlimler: Tefsir ve Kur’an İlimleri 1
  • 30,00 TL22,50 TL

    hopi kampanyası
    1,13 Paracık
  • Tedarik Süresi 2 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kur’an ve Tefsir Literatürüne Toplu Bir Bakış -Birincil Eserler ve Onlara Dair İncelemeler- An Overview of the Quran and Tafseer Literature in the Ottoman and Republican Periods -Primary Literature and Related Studies  -M. Suat Mertoğlu

Osmanlı Dönemi Dirayet Tefsirleri Dirayah Tafsirs in the Ottoman Period -Muhammet Abay

II. Meşrutiyet’ten Günümüze Kur’an Mealleri- Translations of the Qur’an from the Second Constitutional Era to the Present -Mustafa Öztürk

Osmanlı Dönemi Tefsir Çevirileri - Tafsir Translations in the Ottoman Period -Abdulhamit Birışık Recep Arpa

İsmail Cerrahoğlu ile Türkiye’de Tefsir Çalışmaları Üzerine - On the Tafsir Works in Turkey with İsmail Cerrahoğlu -İsmail Cerrahoğlu

Osmanlılar’da el-Keşşâf ve Envâru’t-Tenzîl Hâşiyeleri-Al-Kassaf and Anwar al-Tanzil Annotations (Haşiyes) in the Ottoman Period  -Şükrü Maden

Yazma İhlas Sûresi Tefsirleri Bibliyografyası-Bibliography of Ikhlas tafsirs in Manuscript Copies -Ahmet Faruk Güney

Molla Gürânî’nin Ğâyetü’l-Emânî’si- Molla Kûrânî’s Ghâyat al-Amânî -Mahmut Ay

Ebussuûd Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâya’l- Kitâbi’l-Kerîm’i-Irshād al-aql al-salīm ilā mazāyā al-kitāb of Ebusuud Efendi  -Âdem Yerinde

İsmâil Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân Adlı Tefsîri-Ruh al-Bayan fi Tafsir al-Quran: Isma’il Haqqi al-Burusawi’s Commentary on the Qur’an -Ali Namlı

Tefsîrî Mehmed Efendi ve Tibyân Tefsiri-Tefsîrî Mehmed Efendi and His Tibyân Tafsir -Orhan İyibilgin

Osmanlı Dönemi Âyet Tefsirleri-Tafsir of Qur’anic Verses in the Ottoman Era -Burhan Baltacı

Âlûsî ve Rûhu’l-Meânî’si-Âlûsî, His Personality and Interpretation: Rûh Al-Meânî -Alican Dağdeviren

Tefsir Alanında Yapılan Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme -An Evaluation of Doctoral Dissertations in the Field of Tafsir -İsmail Çalışkan

II. Meşrutiyet Dönemi ve Sonrasında Yayınlanan Bazı Dergilerde Kur’an ve Tefsirle İlgili Çalışmalar-Studies on the Qur’an and Tafsir Published in Some Journals During and After the Second Constitutional Era -Ercan Şen

Osmanlı’da Huzur Dersleri Geleneği ve Literatürü-The Literature on the Tradition of Huzur Lessons in the Ottoman Period -Ömer Kara

Osmanlı Eğitim Mirası: Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler Mustafa Gündüz (haz.), Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2013, s. 556. -Orhan İyitoğlu

EK Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz 2011-Aralık 2011

APPENDIX: Turkish Studies in the National an International Journals July 2011-December 2011


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.