Türkiye Ekonomisi (1838 - 2010)

Türkiye Ekonomisi (1838 - 2010)

Mali Bağımlılık, Büyüme, Krizler ve Siyasi Sonuçları
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Antalya-Serik doğumlu. İlk, orta ve Aksu Öğretmen Lisesi'ni Antalya'da bitirdi. Atatürk Üniversitesi, istanbul Üniversitesi, The University of British Columbia-Vancouver-Kanada, University of California-San Diego, University of Pennsylvania-Philadelphia, University of California-Irvine-ABD'de lisans, lisansüstü, master, İngilizce, akademik İngilizce ve doktora eğitimi gördü. Kurtoğlu'nun uzmanlık alanı ekonomi, davranış bilimleri, global operation management, finansman ve uluslar arası finans ve dinler tarihidir.


Türkiye'nin en büyük özel sektör sanayi kuruluşlarında finansman müdürü, genel müdür muavini ve genel müdür olarak 26 yıl aralıksız görev yaptı. Kurtoğlu halen İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi ve Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yazarın çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalelerinin yanında yayınlanmış yedi kitabı mevcuttur.


Türkiye’nin ekonomik kalkınma faaliyeti son 200 yıllık bir maceradır. Osmanlı Türkiye’si 1838’den itibaren serbest ticaret, dış borç ve yabancı sermaye ile kalkınmayı denemiş ancak başarılı olamamıştır. Üstelik ülke 1911-1922 yılları arasında devamlı harp halinde kalmıştır. Daha önce de iç kargaşalıklar, gayrimüslim azınlıklar, sebebiyle sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi yakalayamamıştır.


Türkiye’nin 200 yıldır, cumhuriyetin 1923’ten beri, kalkınma sürecinin 87. yılında ülkemiz hangi aşamada ve seviyededir? Bir başka ifade ile sanayileşme ve kalkınmanın neresindeyiz? Yahut kalkınma yolunda aldığımız mesafe nedir? Bu akademik çalışma, bu soruya tarihi süreç içinde cevap aramak, hiç değilse Türkiye’nin kalkınma, büyüme ve istihdam sağlama gayretleri ve onun aşamalı dereceleri hakkında hükme varmak isteyenlere, akademisyenlere, siyaset yapıcılara gerekli malzemeyi vermek gayesiyle oldukça detaylı tutulmuş, mukayeseli analizlere yer verilmiştir.


Çalışma, Türkiye’nin ağır bir ekonomik, reel sektör ve işsizlik bunalımından geçmekte olduğu bir sırada yapılmıştır. Bu bunalımın ve daha önce de geçirilmiş olan krizlerin sebepleri, çalışmanın muhtelif bölümlerinde 1838-2009 yıllarını kapsayacak bir 171 yıllık dönem içinde üç ana bölüm halinde ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise 1838-2009 dönemi politik iktisat bağlamında, ithal ikamesi (1923-1979) ile neoliberal dönem (1980-2009) büyüme-işsizlik-borç stoku bakımından mukayese edilmiştir.


Yine dördüncü bölümde 1838-1914 dönemi ile 1980-2009 dönemi sebep-sonuç ilişkisi bağlamında karşılaştırılmıştır.


Nörofinans

Nörofinans

Ramazan Kurtoğlu

18,86 TL
Evanjelizm

Evanjelizm

Ramazan Kurtoğlu

21,32 TL
Evanjelizm

Evanjelizm

Ramazan Kurtoğlu

24,15 TL
Küresel Hegemonya Savaşları

Küresel Hegemonya Savaşları

Ramazan Kurtoğlu

21,32 TL
Küresel Düzenin Şifreleri

Küresel Düzenin Şifreleri

Ramazan Kurtoğlu

15,18 TL
Para Oyunu

Para Oyunu

Ramazan Kurtoğlu

20,7 TL
Din ve Küresel Ekonomi - Politik

Din ve Küresel Ekonomi - Politik

Ramazan Kurtoğlu

25,42 TL
Hollywood İşi

Hollywood İşi

Ramazan Kurtoğlu

17,25 TL
Küresel Hegemonya Savaşları

Küresel Hegemonya Savaşları

Ramazan Kurtoğlu

15,18 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.