Tutuklama ve Adli Kontrol
% 2indirim

Tutuklama ve Adli Kontrol

  • 51,50 TL50,47 TL

    hopi kampanyası
    2,52 Paracık
  • Tedarik Süresi 5 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Günümüzde gerek ulusal gerekse ulus üstü hukukta insan hakları kavramı temel önem taşımakta, insan hakları ve özgürlüklerin devletlerin sadece iç isi olmaktan çıkıp, bireyin ulusalüstü hukukta da süje haline gelmesiyle birlikte, ulus üstü organların yorum ve uygulamaları, ulusal hukuku da şekillendirmekte. Anayasa'nın 90/son maddesi gereğince insan haklarına ilişkin sözleşmelerin yasaların üzerinde yer alması, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatlarına ayrı bir önem kazandırmakta. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının getirilmesiyle de, bireylerin insan hakları ihlallerini öncelikle ulusal mercilerde giderme ve önlemeleri yaşamsal önem taşımakta. Esasında yaklaşım ve felsefe, "insanımız her şeyin en iyisine layık olduğu için insan haklan" olmalı...

İste bu nedenlerle, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı kapsamında tutuklama, özgürlüğe müdahale eden bir koruma tedbir olduğundan, kitabımızda ulusal ve ulus üstü hukuk ilke, kurum ve kuralları ile uygulama, karar pratikleri ışığında incelenmiştir. Bu kapsamda; tutuklama konusuna yaklaşımda belirli bir alt yapı kazandırmak adına, tarihsel gelişim, hukuki niteliği ele alınmış, tutuklama koşulları, nedenleri, tutuklunun hakları, itiraz, tutuklulukta makul süre konusu irdelenmiştir. Uygulamada tutuklamanın adeta infaz yöntemi gibi kullanılması, basmakalıp ifadelerle tutuklama ve tutukluluk devam kararları verilmesi hukuka aykırı olduğundan, bu konulara ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Özellikle tutuklama konusunda uygulamada yaşanan sorunları giderebilmek adına 3. ve 4. Yargı reformu olarak bilinen 6352 ve 6459 sayılı yasalara ilişkin değişiklikler ile, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kararları ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin ve ulusal mahkeme kararları kitabımıza eklenmiştir.

 

Konu Başlıkları;

Kişi Özgürlüğü, Güvenliği ve Tutuklama Kurumu

Tutuklamanın Koşulları

Hâkim Önüne Çıkarılma, Tutuklamanın Devamının Denetimi, İtiraz, Tutuklulukta Makul Süre ve Haksız Tutuklama Halinde Tazminat

Adli Kontrol


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.