• Ufki Şehir - Turgut Cansever’in İzinde% 31indirim
  Ufki Şehir - Turgut Cansever’in İzinde
  Ufki Şehir - Turgut Cansever’in İzinde

Ufki Şehir - Turgut Cansever’in İzinde

 • 100,00 TL69,00 TL

  hopi kampanyası
  3,45 Paracık
  Babil.com'da 60> TL ve üzeri ücretsiz kargo kampanyası
 • Tedarik Süresi 2 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Ufkî Şehir kitabı son beş yılda sürekli dillendirilen ama ne’liğine dair bilginin dolaşımda olmadığı bir kavram setinin mimari araştırmasıdır. Kitaba temel oluşturan araştırmaya, şehir, mahalle, medeniyet, Osmanlı, geçmiş, bugün, gelecek, yatay şehir gibi sözüne aşina olunan fakat eylemi hakkında sınırlı bilgi bulunan kavram yumakları hakkında anlamlı düşünce güzergâhları açma niyetiyle başlanmıştır.

Kitabın başlığı muhakkik mimar Turgut Cansever’in şehir hakkındaki düşünce ve projelerinden ilhamla “Ufkî Şehir” olarak belirlenmiştir. Aslında onun doğrudan bu tamlama şeklinde bir kullanımı yoktur. O, çerçevesini kendi kurduğu müstakbel şehirler için “yeni şehirler” gibi daha tarafsız bir ibare kullanmaktadır. Diğer taraftan, farklı yerlerde, bu şehirlerin mülkiyetle ilişkili yatay formunu, hukukî bir tabir olan “ufkî kat mülkiyeti” ya da “yatay kat mülkiyeti” düzenine/esasına referans vererek dillendirmektedir. Kitapta tercih edilen başlık Cansever’in bu iki kullanımından mülhemdir. Her ikisini de mündemiç yeni bir kavram üretimidir.

Bu kitap yakın tarihte ve bugün görülen müstakil ev arzusunun ve uygulamalarının bir araştırmasıdır. Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü hocaları ve öğrencileri tarafından 2014 Güz dönemi boyunca yürütülen araştırma ve atölye çalışması kitabın ana omurgasını oluşturmaktadır.


Giriş

Ufkî Şehir kitabı son beş yılda sürekli dillendirilen ama ne’liğine dair bilginin dolaşımda olmadığı bir kavram setinin mimari araştırmasıdır. Kitaba temel oluşturan araştırmaya, şehir, mahalle, medeniyet, Osmanlı, geçmiş, bugün, gelecek, yatay şehir gibi sözüne aşina olunan fakat eylemi hakkında sınırlı bilgi bulunan kavram yumakları hakkında anlamlı düşünce güzergâhları açma niyetiyle başlanmıştır.

Kitabın başlığı muhakkik mimar Turgut Cansever’in şehir hakkındaki düşünce ve projelerinden ilhamla “Ufkî Şehir” olarak belirlenmiştir. Aslında onun doğrudan bu tamlama şeklinde bir kullanımı yoktur. O, çerçevesini kendi kurduğu müstakbel şehirler için “yeni şehirler” gibi daha tarafsız bir ibare kullanmaktadır. Diğer taraftan, farklı yerlerde, bu şehirlerin mülkiyetle ilişkili yatay formunu, hukukî bir tabir olan “ufkî kat mülkiyeti” ya da “yatay kat mülkiyeti” düzenine/esasına referans vererek dillendirmektedir. Kitapta tercih edilen başlık Cansever’in bu iki kullanımından mülhemdir. Her ikisini de mündemiç yeni bir kavram üretimidir.

Ufkî Şehir en temelde bir-iki ya da üç katlı bahçeli, müstakil konutlardan oluşan bir şehir kurgusu demektir.  1900-1950 yılları arasında Osmanlı bakiyesi Türkiye şehirlerinin kahir ekseriyeti, giderek yok olan, bahçeli-müstakil evlerden oluşmaktaydı. Aynı yıllar Batı Avrupa için bahçeli-müstakil evlerden müteşekkil bahçeşehirleri vücuda getirme arayışlarına sahne oluyordu. 2000’li yıllara gelindiğinde ise, 2013 yılında ABD halkının %87,99’u (271 milyon) müstakil evlerde oturmakta,   İngiltere ve Galler konut stoğunun %79’u müstakil evlerden oluşmaktadır .  Öte yandan, Türkiye halkının %91,65’i bir-iki-üç katlı bahçeli-müstakil evlerde oturmak istemektedir .  İşte Ufkî Şehir yakın tarihte ve bugün görülen müstakil ev arzusunun ve uygulamalarının bir araştırmasıdır. Kitabı oluşturan araştırma ve atölye çalışması Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü hocaları ve öğrencileri tarafından 2014 Güz dönemi boyunca yürütülmüştür. Çalışılan şehirlerde kat sayısı üç ile sınırlı tutulmuştur. Kuşkusuz kat sayısı farklılaştırılmış, yoğunluğu arttırılmış, müstakil olma hali yer yer kat mülkiyetine evrilmiş başka araştırmalar yapmak da mümkündür. Bu araştırmalarda dikkat edilmesi gereken husus her durumda komşuluğun, bahçeyi/toprağı sahipliğin, şehre aidiyetin vb. eşik değerinin ne olduğu ya da olabileceğidir.

Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Ufkî Şehirler Atölyesi”nde yapılan çalışmalar ve atölyenin sonuç ürünleri yer almaktadır. Bu bölümün ilk üç metni mimari atölye deneyimini farklı yönleriyle tanımlamaktadır. Daha sonra mimari atölyenin temel ilkeleri, ihtiyaç programı, gereklilikleri, haftalık programına yer verilmiştir. Bölümün ve de kitabın omurgasını atölyenin sonuç ürünleri ya da çıktıları olan mimari projeler oluşturmaktadır. Birinci bölüm mezkur projelerden oluşan “Ufkî Şehre Mümkün Bakışlar” sergisine, atölye çalışması dışından bir bakışla, Yıldız Ramazanoğlu’nun metni ile tamamlanmaktadır.

İkinci bölüm ise “Ufkî Şehirlerin Temelleri” başlığını taşıyor. Bu bölümde Ufkî Şehirler Atölyesi’ne altlık oluşturan temel metinler ve projeler okuyucuya orijinal haliyle sunulmaktadır. Bölüm, Turgut Cansever’in yeni şehirler yaklaşımı ve bu yolda fikir verecek projeleri hakkında kısa bir tanıtım ve yorum yazısıyla başlamaktadır. Devamında Turgut Cansever’in kitapta müteaddit defa değinilen ve Türkiye’nin bilgi dolaşım ağında olmayan 2001 ve 2003 tarihli yeni şehirler raporlarından yapılmış kapsamlı derlemeler ve 1999 depremlerinden sonra bir mesuliyet duygusuyla hazırladığı depremzedeler için ahşap konut birimi tasarımı yer almaktadır. Sonraki üç proje ise Turgut Cansever’in yeni şehirlerinin fiziki çehresini daha iyi anlamak için onun yaptığı ve ondan ilham alıp onun projeleriyle bir nevi meşkler yapan iki mimarın projeleridir. İkinci bölümün ve kitabın son yazısı olan İlhan Başgöz metni ise ucu açık bir hatime niteliğindedir. Kitaptaki bütün metin ve projelerde muhatapları için sayısız ibretler bulunabilir.

Atölye çalışmasına her türlü emek açısından en büyük katkıyı yapmış olanlar kuşkusuz atölye yürütücüleridir. Salih Pulcu, Tuba Bölük, Ömer Faruk Günenç ve Emin Selçuk Taşar atölye yürütücüleri idiler. Bu kitabın önemli ölçüde var edicileri, bugün meslektaşlarımız olan, zamanın Mardin Artuklu Mimarlık Bölümü dördüncü sınıf öğrencileridir. Tek tek isimleri zikredilecek olursa Abdullah Demir, Alper Tayfan, Aziz Arslan, Bahri Özgötürücü, Berat Çelebioğlu, Fatih Daşkara,

Filiz Balta, Mahmut Bulut, Mehmet Enes Gülcan, Melike Kaya, Merve Akpak, Merve Bahur, Rahşan Doğru, Seyfettin Yaşar ve Yakup Erginyürek teşekkürden fazlasını haketmektedir.

Bütün araştırma süreci boyunca çok sayıda kurumun ve insanın katkısı oldu. Sırasıyla, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Aksaray Belediyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi, Mi’mar Mimarlık ofisi, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi’nin kurumsal destekleri olmasaydı çalışma bu hali alamazdı. Bu minvalde, öncelikli olarak, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay’a, Aksaray Belediyesi başkan yardımcısı mimar Mustafa Karahancı’ya, İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Yunus Uğur’a, Mi’mar Mimarlık ofisi ortaklarından mimar İbrahim Hakkı Yiğit’e ve Esenler Belediyesi başkan yardımcısı Dr. Hasan Taşçı’ya teşekkürlerimizi sunarız. Aksaray belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Esenler belediye başkanı M. Tevfik Göksu desteklerini esirgemediler. Sağolsunlar.

Fikirleri, değerlendirmeleri, çeşitli aşamalara katılımları ile sürece katkı veren Emine Öğün, Mehmet Öğün, Ahmet Yılmaz, Nuri Danışman, Asım Divleli, Fatih Bölük, Yusuf Baygit,

Tayfun Gürkaş, Yıldız Ramazanoğlu ve İlhan Başgöz’e teşekkürü borç biliyoruz.

Elinizdeki kitabın basım aşamasında ise Esenler Belediyesi ve onun bünyesinde yer alan Şehir Düşünce Merkezi’nin katkısı büyük oldu. Başkan M. Tevfik Göksu başta olmak üzere minnet duygularımızı ifade ediyoruz.

Bu kitap, her türlü şehir ve de ufki şehir literatürünün çoğalması ve çeşitlenmesi temennisiyle bu uğurda yapılmış mütevazı bir katkı olarak görülmelidir. Ufkî Şehir kitabı mutlak doğrular vaz etmekten ziyade anlamlı bir tartışmanın ateşleyicisi olma niyetindedir. Politika ve mekan yapıcılarının olduğu kadar mimarlık okullarının da ilgisine sunulmuştur.

-Halil İbrahim Düzenli, FSMVÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.