Ulusal ve Küresel Perspektifte Kamu Yönetimi

Ulusal ve Küresel Perspektifte Kamu Yönetimi

Teori ve Pratik
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Bu çalışma kamu yönetimini kuram ve uygulama yönüyle ve ulusal–global perspektiflerde ele almakta ve Kamu yönetimi bir kavram ve olgu olarak pedagojik üslupla incelenmektedir. Konu anlatımlarının, ulusal ve global bakış açılarını kapsayan bir bütünsellik içermesine özen gösterilmiştir. Kamu yönetimi alanında yaşanan kuramsal ve uygulamaya dönük gelişmeler ve gerçekleşen yeniden yapılanma girişimleri, her iki perspektiften bakılarak incelenmiştir. Gerek ön lisanstan doktoraya kadar akademik eğitim alanlar, gerekse kamu kurum ve kurumlarında her kademedeki kamu görevlilerinin, ülkemizde gerçekleşen yönetsel yeniden yapılanma hakkında güncel ve doğru bilgilerle donatılmaları ve bu alandaki temel mantık ve yaklaşımdaki farklılıkları kavramaları elzemdir. Bu husus, aynı zamanda değişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve reformların yerleşmesi bakımından da önem taşımaktadır.


Ülkemizdeki ve dünyadaki kamu yönetiminde yeniden yapılanma uygulamalarının devam ettiği süreçte bu eser, hem öğrencilerimize, hem de kamu yöneticilerimize ve konuyla ilgilenenlere, bu alanda gerçekleşen yenilikleri aktarmayı, yeni oluşturulan kurumları ve gelişen olguları zaman kaybetmeden tanıtmayı, alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek yeni baskılarla bu değişimleri en optimal bir hacim ve sade bir anlatımla sunmayı kendine misyon edinmiştir.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.