Uluslararası İnsancıl Hukuk Ve Nükleer Silahlar

Uluslararası İnsancıl Hukuk Ve Nükleer Silahlar

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Kitle imha silahları kategorisi içerisinde yer alan en etkili silah tipi olan nükleer silahlar ayrı ve özel bir konuma sahiptir. Söz konusu silahların yıkıcı etkisinin diğer silahlara nazaran kat be kat fazla olduğu için, diğer tüm silah tiplerinden ayrı olarak tüm boyutlarıyla incelenmesi uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk açısından önem taşımaktadır.
Elinizdeki eser, nükleer silahların tehdidi veya kullanımına ilişkin olduğu için uluslararası insancıl hukukun genel ilkelerine yaklaşımını anlamak açısından önem arz etmektedir. Şu ana kadar uluslararası hukukta, nükleer silahların kullanımını önemli ölçüde kısıtlayan veya söz konusu silahları tamamıyla ortadan kaldıran özel bir norm kabul edilememiştir. Fakat nükleer silahların kullanımına ilişkin uluslararası insancıl hukuk ilkeleri uluslararası teamül kuralları olmakla beraber, söz konusu silahların savaş aracı olma işlevini bu silahları kullanmama yoluyla kaldırması, nükleer üstünlüğün önemini azaltmak açısından da oldukça önemlidir. Eserin temel amacı nükleer silahların uluslararası insancıl hukuk ile bağlantısı, esas itibariyle Uluslararası Adalet Divanı'nın nükleer silahların kullanımı veya kullanma tehdidinin hukukiliğine dair 1996 tarihli Danışma Görüşü ışığında, özellikle uluslararası insancıl hukukun silah kullanımına ilişkin ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve sonuç olarak söz konusu hukuk kurallarının nükleer silahlara uygulanabilirliğine ilişkin teorileri ortaya koymaktır. Ayrıca bu çalışmada, silahsızlanma rejimini oluşturan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na özellikle ağırlık verilmiştir.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.