Uygulamada Marka Haksız Rekabet ve Telif Suçları
% 2indirim

Uygulamada Marka Haksız Rekabet ve Telif Suçları

  • 65,00 TL63,70 TL

    hopi kampanyası
    3,19 Paracık
    Babil.com'da 60> TL ve üzeri ücretsiz kargo kampanyası
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Telif hakları, marka ve haksız rekabete ait hukuk düzenlemeleri, değişen hukuk ve ekonomi dünyasının değişime ilişkin somut yüzlerindendir. Ticari hayatın ve yaratıcılık gerektiren eğlence ekonomisinin hukuki çerçeveleri olan 5846 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı TTK ve 556 Sayılı MarkKHK düzenlemelerinin somut uygulama kaynaklarına olan gereksinim sürmektedir. Özellikle, telif hukukumuzun kompleks ve anlaşılıp uygulanması güçlükler arz eden yapısı, yardımcı kitaplara gereksinim doğurmaktadır.


Fikri ve sınai hakların korunması alanında gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ve özellikle KHK ile yapılan ve sonradan Kanunla eklenen ceza maddeleri bakımından ortaya çıkan Anayasa’ya aykırılık durumları; bu alana ilişkin uygulamayı güçleştirmiştir. Hak sahipleri ve muhatapları ihlal ile suçlananların, yasa karşısındaki statülerini bilmeleri ve uygun strateji izlemeleri açısından; sınai mülkiyet korumasının güncel panoramasını veren, uygulamaya yardımcı bir kitap gereksinimi doğmuştur.


Kitapta önce, Fikri Mülkiyet Hukukunun temel kavramları ve fikri mülkiyet haklarının tarihçesi hakkında bilgiler verilmiş, sınai haklar ve ayırt edici işaretler tanıtılmıştır. Kitabın ana teması ise; marka hakkı ve telif hak-kının cezai korumasıdır. Marka dışında kalan sınai haklar bakımından cezai korumada doğan yasal boşluk nedeniyle uygulanamayan yasa metinleri üzerinde durulmamıştır. Diğer deyimle; patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım suçlarının tanıtımından vazgeçilmiştir.


Öte yandan, bu kitabın yazarı olarak, sınai mülkiyetin patent ve tasarım alanında cezai olarak korunmasının pek de organik ve Ceza Hukuku’nun temel ilkeleri ile bağdaşır nitelikte ve netlikte olmadığı kanaatindeyim.


Kitabın sonraki bölümünde; marka hakkı, markanın kazanılması, işlevleri ve türleri ele alınmış ve markaya ilişkin hukuki korumanın ilkelerine değinilmiştir. Bu hukuki yönler, cezai korumada, bağlantılı süreçler için belirleyici olabilmekte ve bekletici sorun bakımından önemli sonuçlar doğurmaktadır.
Bir diğer temel konu olan; telif hakkı koruması ve özellikle eser sahibi, bağlantılı hak sahibi ve mali hak sahiplerinin haklarının cezai koruması ve bandrol zorunluluğunun ihlali ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Daha sonra, ; usule ilişkin konular ve bu alandaki bilirkişilik kurumu, HMK ve CMK hükümleri çerçevesinde, ele alınmıştır. Bu alandaki son içtihatlara da yer verilerek, uygulamacılara destek olabilecek bilgiler eklenmiştir.


Son olarak; fikri ve sınai haklarla iç içe veya bağlantılı olarak sıkça karşılaşılan, 6102 Sayılı TTK ile önemli değişiklilere uğrayan haksız rekabet koruması ve cezai yönleri ele alınmıştır.
Kitap; eser sahiplerine, marka sahibi kişi ve işletmeler ile vekillerine, hakim ve savcılara, Kültür Bakanlığı’nın uzmanlarına, Denetim ekipleri ve uzman kolluk güçlerine yararlı bir kaynak olması dileğiyle sade bir dille hazırlanmıştır.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.