Vade Farkı ve Uygulaması
% 2indirim

Vade Farkı ve Uygulaması

  • 35,00 TL34,30 TL

    hopi kampanyası
    1,72 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

İÇİNDEKİLER
I. -VADE FARKI KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI-1
1. -Vade Farkı Kavramı-1
2. -Temerrüt Faizi-2
3. -Munzam Zarar-3
4. -Anapara Faizi-4
5. -Cezai Şart-5
II. -VADE FARKININ YASAL DAYANAĞI VE HUKUKİ NİTE-LİĞİ-7
1. -Vade Farkının Yasal Dayanağı-7
2. -Vade Farkının Hukuki Niteliği-7
a -Vade Farkının Cezai Şart Olduğuna İlişkin Görüş-8
b -Vade Farkının Temerrüt Faizi Olduğuna İlişkin Gö-rüş-9
c -Vade Farkının Asıl Alacağın Bir Kısmı Olduğuna İliş-kin Görüş-14
d -Vade Farkının Anapara Faizi Olduğuna İlişkin Görüş-17
e -Görüşümüz-18
III. -VADE FARKI İSTEMENİN KOŞULLARI-19
1. -Sözleşmede Vade Farkı Kaydının Bulunması veya Vade Farkına İlişkin Sözleşme Yapılması-19
2. -Taraflar Arasında Vade Farkı Uygulamasının Benim-senmiş Olması-25
3. -Vade Farkı Konusunda Ticari Örf ve Adet Bulunması-29
4. -Faturadaki Vade Farkı Kaydına İtiraz Edilmemesi Ha-linde Vade Farkı İstenip İstenemeyeceği-30
a -Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 27. 6. 2003 Tarihli 1/1 Sayılı Kararından Önceki Uygu-lama-30
b -Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu-nun 27. 6. 2003 Tarihli 1/1 Sayılı Kararından Sonraki Uygulama-31
5. -Teyit Mektubunda Yer Alan Vade Farkı Kaydına İtiraz Edilmemesi Halinde Vade Farkı İstenip İstenemeyeceği-33
6. -Vade Farkı talep Edilip Edilemeyeceği Konusunda Te-reddüt Yaratan Durumlar-35
a -Vade Farkı Kaydını İçeren Faturanın Borçlunun Ticari Defterlerinde Kayıtlı Olması-35
b -Vade Farkı Alacağını İspat Etmek İçin Alacaklının Dayandığı Ticari Defterlerin Borçlu Tarafından İbraz Edilmemesi-36
IV. -VADE FARKI ALACAĞINA FAİZ YÜRÜTÜLÜP YÜRÜ-TÜLEMEYECEĞİ-37
V. -İFLASIN VADE FARKI ALACAĞINA ETKİSİ-39
VI. -YARGITAY KARARLARI-41


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.