Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
% 2indirim

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

  • 38,00 TL37,24 TL

    hopi kampanyası
    1,86 Paracık
  • Tedarik Süresi 5 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Kitap ‘’Vergi Hukuku’’ ve ‘’Türk Vergi Sistemi olarak iki kısma ayrılmaktadır. Birinci kısımda; vergi hukukunun temel kavramları, mükellefin ödevleri ve hakları, vergi denetimi, vergi suç ve cezaları, kamu alacağının korunması ve zorla tahsili, borçlu mükelleflerin yararlanabileceği kolaylıklar, vergi dairesi ile mükellefler arasında çıkan uyuşmazlıkların idare ve yargı organlarında çözüm yolları ele alınmıştır. Konular açıklanırken, vergilendirme işlemlerinin mükellef odaklı ve uygulamaya dönük olarak anlatılmasına ağırlık verilmiştir.

İkinci kısımda; önce Türk vergi sisteminin Osmanlı devletinden günümüze kadar geçirdiği aşama hakkında ana hatları ile bilgi verilmiş, daha sonra günümüzde Devlet ve mahalli idareler tarafından Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi, resim ve harçların her biri ayrı ayrı açıklanmıştır. Bu sırada; ticaret erbabı, çiftçi, avukat ve doktor gibi serbest meslek erbabı, şirket ortağı ve yöneticisi, kooperatif, dernek ve vakıf ve yöneticisi, kira, faiz ve kar payı elde edenler ile sıradan vatandaşların gelir, harcama ve servet vergileriyle ilgili ödev ve sorumluluklarını nasıl yerine getirecekleri ve sahip oldukları haklar mükellef grupları göz önünde tutularak anlatılmaya çalışılmıştır.

Bu çerçevede, Gümrük idarelerince ithalde alınan vergiler ile önemi günümüzde dünyada ve ülkemizde giderek artan menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesine de özel bir önem verilmiştir.

Gerek vergi hukukunun genel esasları gerek Türk vergi sistemi ile bilgiler verilirken, birinci baskıdan farklı olarak, çok sayıda tabloya yer verilerek günümüz vergi uygulamaları daha ayrıntılı olarak okurlara aktarılmak istenmiştir.

 

Konu Başlıkları

Vergi Hukukuna Giriş

Vergilendirme Süreci

Vergilendirme İşlemleri (Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)

Vergi Suç ve Cezaları

Vergi Alacağının Korunması ve Zorla Tahsili

Vergi ve Cezalarla İlgili Yargı Öncesi İdari Çözüm Yolları

Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Kurumlar Vergisi

Harcama Üzerinden Alınan Vergiler

Özel Tüketim Vergisi

Harcamalardan Alınan Diğer Vergiler ile Harçlar

Servetten ve Servetin Transferinden Alınan Vergiler

Mahalli İdare Vergileri (İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen Vergi, Resim ve Harçlar)

Gümrük İdareleri Tarafından Alınan Vergiler (Dış Ticaretten Alınan Vergiler)


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.