Vergi - İcra Hukuku
% 2indirim

Vergi - İcra Hukuku

Mukayeseli
  • 39,00 TL38,22 TL

    hopi kampanyası
    1,91 Paracık
  • Tedarik Süresi 5 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Kamu hizmetinin kesintiye uğramasını önlemek amacı ile kamunun alacaklarını tahsili son derece önemli ve hızlı bir sürece tabi olmakla birlikte yoruma muhtaç ve müphem hükümlere sahiptir, bu sebeple taraflar arasında hukuki çekişmelerin olması da kaçınılmazdır. Ancak bu çekişmelerin sulhen veya dava yoluyla çözülebilmesi için iç içe geçmiş hukuk disiplinlerinin bir arada yürütülmesi gerekmektedir. Kamu alacaklarının takip ve tahsili 6183 sayılı AATUHK hükümlerine göre yürütülmekle birlikte, 6183 sayılı kanun hukuk literatüründe icra hukuku hükümlerini içermektedir. Bu sebeple bu disiplini Vergi İcra Hukuku olarak nitelendirmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Çalışmada özellikle ihtiyati ve icrai haciz işlemleri ile bu işlemlere itiraz, dava yolları, hükümsüz sayılan tasarruflar, istihkak iddiaları, satış istenmemesi durumunda kamu icra hukukunda yer almamakla birlikte haczin düşüp düşmeyeceği hükümleri ile haczin son safhasını teşkil eden haczedilmiş malların paraya çevrilmesi örneklerle açıklanmaktadır. Bu bağlamda özellikle vergi icra hukuku bakımından kanuni temsilciler ile mirasçıların sorumluğu, gecikme zammının uygulanmasında yaşanan sorunlar ile aciz durumunun tespiti irdelenmektedir. Aynı zamanda mali müşavir de olan yazarın seçmiş olduğu örnekler uygulama açısından önemli olan hususları ön plana çıkarmakta ve teknik olarak hazırlanmış kanun metninin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

 

Konu Başlıkları

6183 sayılı AATUHK

2004 sayılı İcra İflas Kanunu

Vergi İcra Hukuku Konusu ve Amacı

Mirasçıların Sorumluluğu

Limited Şirket Ortaklarının Sorumlulukları

İhtiyati Haciz ve Cebri İcra İşlemleri

İstihkak İddiası

Hükümsüz Tasarruflar

Zamanaşımı ve Terkin

Gecikme Zammının Uygulama Esasları


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.