Vergi Kanunları

Vergi Kanunları

 • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

İçindekiler; • Vergi Usul Kanunu

 • Gelir Vergisi Kanunu

 • Kurumlar Vergisi Kanunu

 • Katma Değer Vergisi Kanunu

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

 • Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

 • Emlak Vergisi Kanunu

 • Damga Vergisi Kanunu

 • Harçlar Kanunu

 • Gider Vergileri Kanunu

 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

 • Belediye Gelirleri Kanunu

 • Değerli Kâğıtlar Kanunu

 • Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun

 • Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 • Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve – Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 • Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun

 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve

 • Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.